Неделя, 04 юни 2023

04.06.2023

Последвайте ни

Нормализират се стойностите на показателите в морските води край Каварна след изтеглянето на „Вера Су”

Стойностите на наблюдаваните показатели на морските води се връщат в нормални граници след изтеглянето на кораба „Вера Су”, който бе заседнал край Камен бряг, информират от Министерството на околната среда и водите. От там допълват, че с оглед проследяване на потенциалното въздействие от дейностите по спасителната операция, днес отново се провежда допълнителният площен мониторинг в акваторията на инцидента. Разположението на пунктовете позволява проследяване на потенциално въздействие върху морската околна среда в по-дългосрочен план чрез провеждане на периодични моделирани изследвания на крайбрежните морски води.

В деня на изпомпване на втечнения товар е отчетена максимална стойност на наблюдаваните показатели в непосредствена близост до заседналия плавателен съд (за азот амониев – 0,7 mg/l). На разстояние 60 метра на юг стойностите са били значително по-ниски, а в референтният пункт на 1 километър северно - още по-ниски.

След изтеглянето на заседналия плавателен съд данните до момента сочат тенденция към намаляване на констатираните пикове и връщане в границите, характерни за водното тяло (0,04 – 0,02 mg/l за азот амониев), или от 17 до 35 пъти по-ниски от стойностите в деня на разтоварване.

Повишената концентрация в предишен период се редуцира в резултат на физичното разреждане в морската вода, както и на динамиката на хидрометеорологичните фактори – вятър, вълнение и течения, характерни за сезона в този регион.

c