Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

Над 2400 ученици в област Добрич се явяват на национални изпити по български език

Общо 2437 са учениците от област Добрич, които днес се очаква да се явят на национално външно оценяване по български език и литература след седми и десети клас.

По данни на Регионалното управление по образование в 52 училища ще провеждат национални изпити за седмокласниците, а в 31 учебни заведения - НВО 10 клас.  

Изпитът по български език и литература за 1311 седмокласници започва в 10 часа. Той продължава 150 минути. Децата със специални образователни потребности ще работят 80 минути по-дълго. Учениците трябва да са влезли в класните стаи най-късно в 9,30 часа.

Тестът има 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени – избира се от четири възможности. Има 6 задачи с кратък свободен отговор, една е с разширен свободен отговор. По традиция последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба.

До 8,30 ч  трябва да са в клас 1126 десетокласници. Тяхното външно оценяване започва в 9 часа.

Равнището на компетентностите по български език и литература в края на първи гимназиален етап се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а 6 - с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът продължава 90 минути - два слети учебни часа.

На 16 юни т.г. е националното външно оценяване по математика за учениците в VII и в X клас.

На 17.06.2022 г. ще се проведе НВО 7 и 10 клас по чужд език.   

c