Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Набират приемни семейства в седем общини в област Добрич

Област Добрич е една от 28-те области в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015“, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ . Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България.

Проект „Приеми ме 2015“ се развива на областно ниво, като от Област Добрич са включени общините Добрич, Добричка, Балчик, Каварна, Тервел, Крушари и Генерал Тошево.

Областният екип по приемна грижа набира кандидати за приемни родители от всички горепосочени общини,  партньори по Проекта.

С приоритет са кандидатите, които желаят да се грижат за:

·         деца с увреждане

·         деца във възрастовата група 0–3 години

·         деца от 3-12 години

·         деца от 12 -18 години

Ще се приемат и заявления от кандидати, които желаят да се грижат за две деца в семейството си.

До четири месеца продължава проучването и оценката на възможностите на желаещите да предоставят социалната услуга „Приемна грижа“. Всички професионални приемни семейства са финансово обезпечени в периода, в който полагат грижи за приемно дете.

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“, №7/ бивш партиен дом/, етаж 11, стая 1116, 1117.

c