Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

На 31 май Върховният съд решава окончателно за добива на газ в област Добрич

За 31 май от 11 часа във Върховния административен съд ще се гледа Дело 3392. То е по жалбата на РИОСВ Варна срещу решението на Административния съд във Варна във връзка с проучването и добива на газ в района на Генерал Тошево.

През януари тази година Административен съд – Варна отмени по жалба от „Русгеоком БГ“ ЕАД – гр. София, Решение по оценка на въздействието върху околната среда от 01.02.2018 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна и връща на Директора на РИОСВ – Варна преписката за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, съгласно Решение № ВА 150-ПР/2014 г. от 26.11.2014 г. на същия административен орган на инвестиционно предложение: „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“, за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“с възложител„Русгеоком БГ“ ЕАД – гр. София.

Делото за добив на природен газ в Добричко беше образувано през 2018 год. по жалба на „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич.

Припомняме, че през 2003 г. руската фирма “Башкиргеология“ получава разрешение за проучване. Проектът така и не стартира, но няколко години по-късно е купен от „Русгеоком БГ“. Тя извършва пробен сондаж в района на с. Рогозина, обявява, че има регистрирано геоложко откритие и запаси от газ, след което поиска 35 годишна концесия, с доказани запаси от 1.097 млрд. куб. м газ и потенциал за два и половина пъти повече.

През 2017 г. несъгласие с инвестиционното предложение на „Русгеоком БГ“ за проучване и добив на газ изразиха добруджанци на многобройни протести. През декември същата година, близо 97% от жителите на община Генерал Тошево се обявиха на местен референдум срещу добива на природен газ. Резултатът от допитването беше валиден, тъй като избирателната активност беше над 52 на сто от всички жители на общината. Ефект от резултата на референдума обаче нямаше, въпреки че от общината настояваха държавата да се съобрази с решението на местното население.

c