Събота, 25 март 2023

25.03.2023

Последвайте ни

Мощна подкрепа от Правителството за община Тервел след искания от председателя на ОбС Симеон Симеонов

Отхвърлянето на искането за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет инж. Симеон Симеонов (ГЕРБ) е в интерес на Община Тервел. Това посочиха общински съветници от БСП по време на второто заседание на местния парламент, на което групата на МК „За нов Тервел” поиска оставката на Симеонов.

Подчертано бе, че след отправени от председателя на ОбС искания за финансиране на проекти на Общината, тя е получила през последните две години безпрецедентна подкрепа от Министерски съвет.

През януари и февруари (в последните дни на двата месеца) бяха проведени две редовни заседания на Общински съвет Тервел. И двете заседания започнаха по еднакъв начин – с отхвърляне на искане в дневния ред на заседанието да бъде включена точка за откриване на процедура за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет инж. Симеон Симеонов (ПП ГЕРБ) и избор на нов председател, съобщават от общинската администрация.

И на двете заседания искането бе отхвърлено от мнозинство от общински съветници – 11 на сесията през януари и 12 - на сесията през февруари.

Вносители на искането за избор на нов председател са общинските съветници Исмет Абил, Аксел Наз, Фикрет Мюрсел, Фикрет Ахмед, Юнал Хамид, Гюлчин Сали, Ибрям Сполу и Марияна Пасева (през мандат 2015-2019 тези общински съветници са включени в МК „За нов Тервел“. В предходни мандати преобладаващата част бяха избрани с листата на ПП ДПС) Изтъкнатите от вносителите мотиви са за неизпълнение на задълженията на председателя на общинския съвет.

След повторното отхвърляне на искането за включване в дневния ред на общинския съвет, съветниците от МК “За нов Тервел“ напуснаха заседанието и второто за годината редовно заседание на Общинския съвет се проведе в присъствието на 13 общински съветници.

Провали се опитът на ДПС да свали председателя на Общинския съвет в Тервел

Мнозинството отхвърли искането на осмината съветници за включване в дневния ред на процедура за избор на нов председател, след което в залата се направиха изказвания по въпроса и бяха изтъкнати следните мотиви за неоснователността на искането:

  • През последните две години Община Тервел е получила от Министерски съвет трикратно допълнително финансиране за свои проекти, което е прецедент с положителен знак в историята на общината. Исканията за тези финансирания са поставени за разглеждане от председателя на Общинския съвет. Общинският съветник от ПП БСП Никола Гочев изтъкна един основен мотив за отхвърляне на искането за прекратяване на правомощията на председателя Симеон Симеонов – да бъдат пазени интересите на общината, които изискват способност на управляващите я да работят с всички правителства и да не противопоставят частните си на обществените интереси;
  • През мандат 2015-2019 г. председателят на Общинския съвет е свиквал, организирал и провеждал ежемесечни заседания на Общински съвет и на постоянните комисии към него. Всъщност, информацията за тях е публична и се намира на електронната страница на общината. От нея  са видни следните числа: за първите три години на мандата (36 месеца) Симеон Симеонов, чиято оставка се иска, е организирал и провел 35 редовни заседания. Отново за 36 месеца , в които е бил председател на Общинския съвет в мандат 2003-2007, искащия сега оставката на председателя общински съветник Исмет Абил е провел също 35 заседания. (от април 2004 – до април 2007);
  • Въведена от Председателя на Общински съвет Симеон Симеонов е практика за ежегодни обучения на общински съветници;
  • Регулярно председателят на Общинския съвет е внасял и внася предложения за приемане на нови наредби и правилници и изменения на съществуващи, с което се подобрява работата на общината по предлаганите от нея услуги и се въвеждат нови такива.
c