Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

МОН: Всички ученици трябва да се върнат в клас след отпадане на Ковид тестването

Учениците, които все още се обучават онлайн заради отказ да се тестват веднъж седмично за COVID-19, трябва да се върнат в клас на 29 март т.г. Това обявиха от Министерство на образованието и науката.

Според Заповедта на Министерството на здравеопазването от 29 март отпада изследването за вируса в училищата. Запазват се останалите предпазни мерки:

  • носене на маска в коридорите и общите помещения за децата от I до IV клас
  • навсякъде - за по-големите ученици и за учителите
  • спазване на дистанция
  • извършване на дезинфекция
  • регулярно проветряване

ВАЖНО: След отмяната на тестването до края на периода на извънредната епидемична обстановка в страната, онлайн обучението ще бъде възможно само за учениците, които имат писмено разрешение за това.

Според Закона за предучилищното и училищното образование родителите имат право по свой избор да прехвърлят децата си в електронна среда поради здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ.

  • За до 30 дни онлайн обучение разрешение за това се дава от директора на училището
  • за по-дълъг 30 дни период – разрешение се издава от началника на Регионалното управление на образованието.

През тази седмица в клас са били 626 260 ученици – с 1000 повече от предходната седмица. Над 41% от тях посещават занятията без тестване заради ниска заболяемост в общините или след представяне на сертификат за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторен тест. Преди часовете в понеделник са изследвани над 339 000 деца.

Вече почти месец се наблюдава тенденция за спад в положителните проби. През тази седмица те са 417 – с близо 150 по-малко от предходната. Позитивните ученици са 318 спрямо 494 седем дни по-рано. Увеличение има при учителите, диагностицирани с коронавирус. Те са 76, докато през миналата седмица са били 44. Броят на положителните тестове при непедагогическите специалисти се запазва почти без промяна – 23 спрямо 26 седем дни по-рано.

c