Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

Модерен комбиниран апарат ще получи Отделението по неонатология на болницата в Добрич

Двойностенен инкубатор и реанимационна маса, комбинирани в един апарат, ще дари Община Добрич на Отделението по неонатология на Многопрофилната болница за активно лечение /МБАЛ/, реши Общинският съвет. Средствата в размер на 49 998,00 лв. са заложени в Програмата за капиталови разходи за 2022 г.

От Общината информират, че е сключен договор с „Дъчмед Интърнешанъл“ за доставка на апарата, модел Dual Incu i, производство на фирма ATOM Medical Corporation, Япония. Доставката е приета с приемо-предавателен протокол и придобитият актив ще бъде предоставен безвъзмездно на болницата. Правото на собственост върху горепосочената апаратура ще бъде  прехвърлено в пълен обем на МБАЛ-Добрич.

c