Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

Министерството на отбраната не предвижда да дава на Община Добрич бившето летище

"Бившето военно летище в Добрич е в управление на Министерството на отбраната и на този етап не се предвиждат разпоредителни действия за този имот". Това отговориха от ведомството в отговор на запитване на Про Нюз Добрич във връзка с решението през 2016 година на Общински съвет Добрич.

Припомняме, че по предложение на кмета Йордан Йорданов местният парламент реши градоначалникът да поиска от Министерството на отбраната Общината да придобие недвижими имоти - сгради и земя - бивше военно летище Добрич, с цел реализиране на инвестиционни намерения.

В докладната записка на кмета от 2016 г. се посочва, че „в резултат на преструктурирането на Българската армия, попадащите на територията на Община град Добрич войскови поделения бяха закрити. Едно от тях е бивше военно летище Добрич. Разположението на имота попада в стратегически за града зони и придобиването им от Община Добрич е от изключително значение“.

Посочва се също, че един от възможните проекти по Общинския план за развитие е развитието на интермодален терминал.  Според новия общ устройствен план /ОУП/ на Добрич бившата авиобаза трябва да стане логистичен център  с транспортно-складови площи при възможност за  обслужване от три вида транспорт - автомобилен, железопътен и авио. Мащабният проект трябваше да доведе до развитие на икономиката и разкриване на нови работни места, тъй като е в близост до жп линия, до пътищата за Варна и пристанището, за Балчик и границата с Румъния и КПП-тата на Йовково и Дуранкулак.

В докладната записка кметът информира, че с писмо от 4 май 2016 г. е уведомил Министерството на отбраната, че е разработен предваарителен проект на общ устройствен план и в него поземлени имоти от бившето летище, предоставени на Министерството на отбраната, са отразени като интермодален терминал.

В отговор на това Министерството е изразило своето съгласие с разработения предварителен проект на ОУП, посочва в докладната записка кметът. Въз основа на това Общинският съвет даде съгласие Община Добрич ще придобие имоти от бившето военно летище в областния град от Министерството на отбраната.  

В тази връзка попитахме на какъв етап е процедурата във връзка с това решение и какво е виждането на Министерство на отбраната за бъдещето на този имот.

Отговора, който получихме от Министерството на отбраната, е категоричен - на този етап не се предвиждат разпоредителни действия за този имот.

26 разузнавателна авиобаза в Добрич е създадена през далечната 1955 г. и става  една от най-големите на Балканите. Тук  идват и първите самолети Ту-2 и Ил-28, а по-късно и МиГ -15 и МиГ-17. По план "2004" тя е закрита през 2001 г.

Снимка: Рan.bg - Олющените самолети след закриването на авиобазата,

c