Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

Международен екип отново изследва крепостта Залдапа, край Крушари

След седмия ден на археологическите разкопки в големия римовизантийски укрепен град Залдапа в община Крушари  има какво да добавим. Международният българо-канадо-френски екип с участието на колеги от Албания и Италия продължава проучването на северната порта, базилика № 2 и тунела към цистерната, сподели в социалните мрежи ръководителят на археологическите проучвания проф. д.и.н. Георги Атанасов от Силистра.

Вече и документирана и западната конха с централния вход на  седмата църква в крепостта - четириконхалната /четирилистната/ църква източно от епископската катедрална църква. Той е широк 2,10 м. Установи се наличието на притвор и атриум, посамента на забележителния амвон, нови мраморни плочи от олтарната преграда, посочи д.и.н. Атанасов.

Несъмнено, на този етап, това е единствената тетраконхална раннохристиянска църква на север от Балкана, издигната, без съмнение, след началото на VІ в., добави той.

"Шоуто ще продължи" до края на месеца. Благодарим за съдействието на община Крушари и кмета Илхан Мюстеджеб, на г-н Недко Митев, респективно на Теодора, от Овчарово, който ни гощават обилно. Повече - след две седмици, обеща Георги Атанасов.

Залдапа е известен и като Добруджанския Помпей, заема площ около 40 хектара и е най-големият античен град във вътрешността на Добруджа. Първите сондажи на мястото прави Карел Шкорпил.

Залдапа е най-големия римовизантийски град във вътрешността на Добруджа и Северна България и водещ център на християнството в Добруджа. Той е родното място на забележителния Виталиан – византийският военачалник, оглавил два бунта срещу централното правителство и обявил се за император. Той вдига въстание на религиозна основа срещу император Анастасий, който се подвежда по монофизитизма – ерес във Византия. Виталиан общува тук с т.нар. скитски или добруджански монаси, за които много малко се знае. Това са интелектуалци, богослови и писатели, които ходят в Рим, срещат с папата, водят битки с ересите и особено срещу Анастасий. Виталиан на два или три пъти атакува Константинопол, но не успява да го превземе.

Откритата в Залдапа ранно-християнска базилика, е първата в Северна България с безспорно доказана стенна мозайка. Именно впечатляващите стенни мозайки са най-ценното откритие от разкопките през това лято.

Раннохристиянската базилика е широка 21 метра, а на дължина достига 54 метра, като през това лято започна и разкриването на крипта за свети мощи под олтара, каза професор Атанасов. Една от хипотезите е, че това е сакрално натоварено място в крепостта. Моята хипотеза е, че е свързано с извора за светена вода, който е център на култ. Една от поетичните хипотези води до това, че вероятно Виталиан е насочил огромни ресурси в родния си град.

Залдапа е без аналог – всички три базилики, които досега са открити, имат големи крипти за свети мощи. Най-голямата се намира в Епископската базилика, която е и най-голямата в България. Базилика №1 е с голяма крипта. Оказа се, че тази базилика също има голяма крипта за свети мощи. Няма друг град на Балканите, където всяка от големите базилики да разполага с голяма крипта за светени мощи, споделят археолози.

До момента са проучени едва 10 % от този забележителен паметник от началото на VІ в., който засега е без аналог на север от Балкана.  Залдапа е най-големия римовизантийски град във вътрешността на Добруджа и Северна България и водещ център на християнството в Добруджа. Той е родното място на забележителния Виталиан – византийският военачалник, оглавил два бунта срещу централното правителство и обявил се за император. Той вдига въстание на религиозна основа срещу император Анастасий, който се подвежда по монофизитизма – ерес във Византия. Виталиан общува тук с т.нар. скитски или добруджански монаси, за които много малко се знае. Това са интелектуалци, богослови и писатели, които ходят в Рим, срещат с папата, водят битки с ересите и особено срещу Анастасий. Виталиан на два или три пъти атакува Константинопол, но не успява да го превземе.

Откритата в Залдапа ранно-християнска базилика, е първата в Северна България с безспорно доказана стенна мозайка. Именно впечатляващите стенни мозайки са най-ценното откритие от разкопките през това лято.

c