Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Медицински изделия за диализа за над 100 000 лева закупува МБАЛ-Добрич

Обществена поръчка „Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение "Диализно лечение" на „МБАЛ-Добрич” АД” обяви лечебното заведение. Тя е публикувана в Регистъра на обществените поръчки. Прогнозната й стойност без ДДС е 96 100 лева или 115 320 лева с ДДС.

Поръчката се възлага чрез пряка процедура. Тя има пет обособени позиции. Първите четири предвиждат доставка на капилярни диализатори със синтетична полисулфонова мембрана с различни размери, а петата – на диализни системи с диаметър 22 мм.

Крайният срок за подаване на офертите е 5 ноември.

c