Неделя, 04 юни 2023

04.06.2023

Последвайте ни

Манастир Дервент - известен с лечебните свойства на „Божия камък“

Намира се на около 20 км от румънско-българската граница по поречието на
Дунав. Историческите извори отбелязват появата на дервентското селище през IX век, основано
от местни монаси, принадлежащи към епархията Томис и Дуросторум (Силистра).
Манастирската църква е била разрушена от печенегите (1036 г.) заедно с крепостите Капидава
и Дервент.

След Войната за независимост (1877-1878) църковните кръстове са преоткрити от
глухоням овчар. Наличен е запис за изцеления, извършени при „светите кръстове, които не са
поставени от човешка ръка, а са издигнати от земята“.
Мястото е известно с лечебните свойства на „Божия камък“, намиращ се в специална
пристройка към манастирската църква. Извън манастира има лечебен извор, който според
легендата бил изворът, в който св. Андрей кръщавал жителите на тези земи. На мястото на
извора днес е построен красив параклис с лековита вода.
Днешната модерна сграда е един от най-посещаваните религиозни обекти в Добруджа. Старата
църква е посветена на Света Параскева.
В близост до манастира се намира византийската крепост Păcuiul lui Soare (10 век), смятана от
много изследователи за старата крепост Вичина.

Туристическият обект е включен в маршрута „Религиозен маршрут“ по проект „Хършова – Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура”

c