Понеделник, 04 декември 2023

04.12.2023

Последвайте ни

Концесията за СК „Русалка“ в Добрич се прекратява, ако до месец задълженията за хиляди левове не бъдат изплатени

Евентуалната бъдеща концесия ще е разделена на две – за плувния басейн и за спортните зали

Един месец срок даде днес Общинският съвет на Добрич на концесионера на Спортен комплекс „Русалка“ “Би Ей Тур” ООД да изплати задълженията си по концесионния договор. В противен случай Общината, която е концедент, ще счита договора за прекратен.

Договорът за концесията е сключен на 25.01.2010 година между Общината и дружеството „Би Ей Тур”, управлявано от Йордан Димитров Андреев. Тя е за 30 години и е за закрития плувен басейн „Русалка“, боксовата зала, залите за художествена гимнастика и борба и множество прилежащи терени.

Към 7 септември т.г. дружеството дължи 146 290 лева местни данъци и такси, 289 409 лева за концесионни плащания, лихва и неустойка, 17 753 лева към ВиК и 537 249 лева за наложени от Общината през тази година санкции за неизпълнение на договора.

Концесионерът на СК „Русалка“ в Добрич с дългове от близо 1 000 000 лева

В залата стана ясно, че вчера концесионерът Йордан Андреев е изпратил писмо до общинските съветници. В него той предлага да подпише с Общината споразумение за разсрочване на неиздължените концесионните плащания, лихви и неустойки. Освен това той посочва, че размерът на обезщетенията, които Общината търси от него за неизпълнението на концесионния договор - 537 249 лева, е несъразмерно голям и може да се стигне до съд. Андреев предлага и погасителен план до 2022 година, но само за малка част от задълженията.

Кметът Йордан Йорданов бе категоричен, че поддържа предложението си за прекратяване на концесията. Той заяви, че молбата на Йордан Андреев е неоснователна, тъй като Общината многократно е правила опити за разсрочване в годините назад и всички са били неуспешни и не са срещали разбиране у концесионера. Йорданов смята, че ако администрацията удовлетвори искането на Андреев ще се влезе в порочен кръг и Общината няма да може да си вземе парите. За голяма част от задълженията има образувани изпълнителни дела.

По думите на кмета, ще има нов търг за СК „Русалка“, а дотогава Общината ще стопанисва комплекса. Периодът обаче трябва да е краткосрочен, тъй като общинската хазна няма възможност да издържа съоръженията повече от 6 месеца. Затова бързо трябва да се потърси нов концесионер. Освен това е целесъобразно концесията да бъде разделена на две – плувният басейн да е отделно от спортните зали.

Съветникът Иво Пенчев подчерта, че е необходимо да се помисли и за социалния ефект и услуги, които комплексът дава. Той предложи да се обсъди предложеното от Андреев споразумение и днес докладната да бъде оттеглена, но по-късно се отказа от предложението си. Съветниците единодушно приеха докладната записка.

c