Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Комплексът за деца с увреждания в Добрич ще получи ново оборудване

Комплексът за социални услуги в Добрич, където са настанени деца и младежи с увреждания, ще получи ново оборудване и обзавеждане. Това става възможно по съвместен проект между Община Добрич и Фонд „Социална закрила“, съобщават от Общината. Договорът между партньорите бе сключен на 21 юни т.г. Общият бюджет на проектното предложение е 35 950 лева, като 31 632 лв. от тях са предоставени от ФСЗ, а останалото е общинско съфинансиране.

По проекта ще бъде закупено ново оборудване за нуждите на децата и младежите с трайни увреждания, което да замени част от вече амортизираното първоначално такова в социалната услуга. Идеята е да се подобри индивидуалната грижа и подкрепа за по-самостоятелен и достоен живот на  децата и младежите с увреждания, както и условията на труд и улесняване на работния процес на персонала на социалната услуга.

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е до 30 ноември 2022 г.

c