Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

Кметът Соня Георгиева награди децата, с които Община Добричка се гордее

44 ученици от 11 училища в община Добричка отличи днес кметът Соня Георгиева. Те бяха наградени за отличен успех, добро поведение и активно участие в онлайн обучението. Инициативата бе в изпълнение на дейността „Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности, насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности“ по Плана за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2022  г. В присъствието на родители, учители и директори на училища децата получиха грамоти и предметни награди.

Соня Георгиева приветства отличените ученици и изрази радостта си, че са толкова много. „Лично за мен като кмет на Общината и за колегите от общинската администрация, за вашите учители и родители сте нашата гордост – каза тя. – Надявам се да сте пример за вашите съученици и за тези от по-малките класове, които вървят по стъпките ви”. Георгиева пожела на отличниците да учат много и занапред, защото образованието е това, което може да изпълни мечтите им. „Вие сте бъдещето не само на вашите родители, а и на Общината и на България. И е много важно да бъдете образовани. Да давате пример, да помагате на вашите родители, да бъдете и занапред тяхна гордост”, каза още кметът. Тя им пожела щастливо детство, хубава ваканция и да бъдат и занапред отлични ученици.

Ето имената на наградените:

ОУ „Отец Паисий“ с. Батово:

1. Никола Колев Тошков – 1 клас

2. Станка Николова Станева – 2 клас

3. Гергана Стоянова Николова – 3 клас

4. Йордан Тихомиров Бориславов- 4 клас

5. Светлин Светлинов Иванов – 5 клас

6.  Йоанна Радостинова Йорданова – 5 клас

7.  Радостин Маринов Радков – 6 клас

8. Камелия Тончева Димитрова – 7 клас

 ОУ „Васил Левски“ с. Божурово:

1. Джан Алиосман Кязим – 7 клас

ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница:

1. Алиджан Алдин Али – 4 клас с. Черна

2. Росен Тихомиров  Нанев – 4 клас с. Тянево

3. Гюлчан Руменова Анкова – 6 клас с. Черна

4. Гюллю Енгин Мустафова – 6 клас с. Камен

СУ „ Никола Вапцаров“ с. Карапелит:

1. Денислав Димитров Асенов – 5 клас

2. Ипек Исмаил Неджатин – 5 клас

3. Чидем Етем Салим – 5 клас

4. Севдалин Аспарухов Тодоров – 6 клас

5. Георги Мариянов Йорданов – 7 клас

6. Павлина Христова Димитрова – 8 клас

7. Лъчезар Антонов Асенов – 9 клас

8. Наталия Мариянова Йорданова – 12 клас

9. Галина Маринова Монева – 12 клас

ОУ „Неофит Рилски“ с. Ловчанци:

1. Десислава Танева Демирова - 1 клас

2. Елеонора  Аджер Кадир - 2 клас

3. Валентин  Розалинов Стефанов - 2 клас

4. Кадир Мустафа Асан - 3 клас

ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово:

1. Толга  Танжур  Юмер – 5 клас

2. Камелия Славова Димитрова 6 клас

ОУ „ Добри Войников“ с. Победа:

1. Светозар Стефанов Георгиев – 6 клас

2. Ергюл Ремзи Юсеин – 6 клас

3. Нарин Иванова Демирова – 5 клас

4. Шени Давидова Симеонова – 7 клас

5. Руска Асенова Симеонова – 7 клас

6. Станислава Асенова Росенова – 8 клас

7. Георги Анатолиев Бисеров – 9 клас                 

ОУ „ Климент Охридски“ с. Смолница:

1. Даниела Йорданова Ангелова – 7 клас

2. Зоя Зоблоцка – 6 клас

 ОбУ „Пейо К. Яворов“ с. Стефаново:

1. Моника Юлиянова Минчева – 6 клас

2. Сесил Самет Сафет – 6 клас

ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер:

1. Златина Стоянова Петрова – 6 клас

2. Мерве Демирева Станчева – 7 клас

ОУ „Васил Левски“ с. Хитово:

1.  Елиза Несторова Росенова – 7 клас

2.  Хабибе Мендун Амет – 5 клас

3.  Шулц Джеватов Керанов – 5 клас.

c