Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

КЕВР започва извънредна проверка за зачестилите ВиК аварии в Добрич

Във връзка с медийни публикации за зачестили аварии по водопроводната инфраструктура на „ВиК Добрич“ АД, в резултат на които голям брой жители на града, обществени и здравни заведения периодично са с нарушено водоподаване, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изиска от ръководството на ВиК дружеството да предостави на Комисията информация за причините за авариите и предприетите мерки,  съобщават от КЕВР. Съгласно Общите условия на дружеството, нарушеното водоподаване накърнява правата на потребителите за качество на предоставяните водни услуги и е предпоставка за възникване на социални и здравни рискове. В 3-дневен срок „ВиК Добрич“ АД следва да представи на Комисията анализ на причините за нарушеното водоснабдяване, информация за предприеманите мерки и точен разчет за сроковете, в които ще бъдат реализирани мерките за нормализиране на ситуацията. След получаване на цялата искана информация КЕВР ще изготви доклад за резултатите от извършената проверка, които ще бъдат публично обявени. При констатирани нарушения от страна на „ВиК Добрич“ АД, Комисията ще предприеме предвидените в нормативната уредба административно-наказателни мерки.
c