Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Каварна подписа проект за 1 740 000 лева евро-финансиране за ремонт на пътища

Кметът на Община Каварна, Нина Ставрева, подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ по одобрения за финансиране проект ”Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”,  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” - информираха от Общинския пресцентър. Спечеленият от Общината проект дава възможност за изграждане на  9363,1 кв.м.улична мрежа и 2342,63 кв.м. тротоари в с. Божурец и реконструкция на 11 320 кв.м. от  ул. „Сава Ганчев” в гр. Каварна, и 2 692 кв.м. тротоари. Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта, а размерът на допустимите разходи за дейностите по проекта е 1 738 207,54 лв.
c