Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Картини, нарисувани с игла – изложба на шевици в читалището в с. Крушари

Картини, нарисувани с игла.Иначе не могат да бъдат наречени българските шевици, грижливо везани във времето и още по-грижливо пазени от наследниците.

Учителят Петър Дънов казва, че българската шевица е изкуство, а в него е скрит шепотът на душата. Ако човек успее да вникне дълбоко в същността му, ще види много повече от разноцветни конци и геометрични фигури. И няма как да е иначе. Всяко истинско и съкровено изкуство минава далеч зад материалното и улавя космическите нишки на живота, за да свърже с тях в тънък възел добро, любов и време.

Шевицата е код, магия с много символи. Говорейки за време, това е един от лесните начини да общуваме с корена си, с миналото и предците си.

В експонираните картини-шевици в читалището в с. Крушари може да видите Дървото на живота, представящо идеята за връзката между земния (материален) и небесния (духовен) свят. Чийто два сновни клона символизират двамата родители. Елбетицата е централният плод в Дървото на живота. Тя символизира кръговрата на живота. Фигурата се среща и в изкуства от Древен Китай, Древен Египет и др. Има и защитен характер.

Канатицата символизира вечния живот и безкрайността и означава „криле“. В България този символ се среща както във везбата, така и в килимарството и грънчарството. Когато се изработва, се нарича на рода и семейството. Във времето този символ се е разпространил из цял свят. Графично, представлява два триъгълника (маказа), които се докосват по върховете си. Това свързване е началото, което двама дават за новото семейство. До основния триъгълник на канатицата обикновено има по-малки, симетрично разположени от двете страни, които показват децата. Композицията с повече триъгълници създава нова, по-тежка и богата символика – тази на рода.

И още много други символи и знаци крие ръкотворното наследство на българката.

Ако искате да се докоснете до сияйната чистота и съвършенството на форми и багри, посетете изложбата от шевици, експонирана в читалището в с. Крушари.

Тя стана възможна благодарение на дарители – Гергана Чонова от Русе, Даниела Дамянова от Добринище, Маргарита Василева от Левски, Виолета Георгиева от Крушари и други пазителки на съкровища.

Изложбата на шевици е третото съпътстващо Фестивала „Пролетници за сита зима“. Празникът се финансира от Програмата за развитие на селските райони, чрез МИГ „Тервел – Крушари“.

Успоредно Фестивалът и съпътстващите го събития са включени от Министерството на културата в Европейските дни на наследството.

Димитрина ПЕТРОВА

c