Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

Кампания за събиране на опасни битови отпадъци организира Община Добричка

Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен до сградата на кметството в село Дончево на 26 октомври.

В часовете от 10.00 до 16.00 живеещите в Дончево ще имат възможност да предадат следните опасни битови отпадъци:

  • живакосъдържащи уреди – луминисцентни тръби, живачни термометри
  • лакове и бояджийски материали – бои, политури, разтворители, лепила, мастила
  • домакински препарати и химикали – дезинфектанти, белина, пестициди, киселини, химикали
  • фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност

Кампанията по разделно събиране се осъществява със съдействието  на „БалБок Инженеринг“ АД.

снимката е илюстративна

c