Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Какво предлага Езиковият център към ВУМ Добрич през новата академична година

Основни акценти на Езиков Център ВУМ през новата академична година:

  • Специализирана подготовка за международните изпити Cambridge и IELTS, съчетана с пробни изпити.
  • Разговорен английски
  • Английски за деца
  • Подготовка за матура
  • Английски език „скроен по мярка“, според индивидуалните нужди на обучаемия, пр. повишаване на оценката, работа в чужбина, и т.н.
  • Драгомир Цукев за „скроеното по мярка“ чуждоезиково обучение в Добрич

Главната характеристика на Езиковия център е, че прилага т.нар. „скроено по мярка обучение“ – tailored education. Образователната услуга е адаптирана спрямо индивидуалните нужди на обучаемия. Те могат да бъдат обективни, като полагането на изпит по английски език, или индивидуални желания на самия обучаем. 

Драгомир Цукев за „скроеното по мярка“ чуждоезиково обучение в Добрич

„Скроеното по мярка обучение“ е актуален подход в образованието изобщо. В съвременния свят имаме все по-голямо разнообразие на млади хора и вече не може да се подхожда с „униформен“ подход. Тогава на дневен ред идва „скроеното по мярка обучение“, т.нар. tailored education.

  • Онлайн обучението остава винаги опция при желание на обучаемия, включително запис на пропуснати уроци.

През последните години бяхме принудени да усъвършенстваме това обучение поради  пандемията. Но и без нея дистанционното обучение, не само по езиците, ще става все по-актуално  Защото хората днес са много по-мобилни.  

Драгомир Цукев за чуждоезиковото обучение – познание за езика или на самия език

Мениджър на езиковия център е Драгомир Цукев, дългогодишен преподавател по английски и френски език в България и САЩ, както в профилирани, така и във висши училища.

За да получите допълнителна информация за езиковите услуги предлагани в центъра и да зададете своите въпроси, използвайте следните координати:

тел. за връзка: 0885 398 645

e-mail: dragomir.tzukev@vumk.eu

facebook: Езиков център ВУМ/ Language center VUM

c