Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Как ще се финансират рибарите в региона, изясняват край Балчик

Основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г, ще бъдат представени пред рибарската общност в региона, по време на среща в КК "Тузлата" край Балчик.

Представители на рибарската общност ще получат информация от експерти на Областния информационен център, и за допустими дейности и разходи, както и начините за кандидатстване, етапите на оценка и договаряне.

Срещата ще се проведе на 27 януари (понеделник) т.г. от 13:00 ч., в Тераса „Тузлата“, КК Тузлата, общ. Балчик.

Участие в срещата ще вземат и представители на Местната инициативна рибарска група /МИРГ/ "Шабла-Каварна-Балчик“. Екипът на МИРГ ще запознае присъстващите с актуалните и предстоящи за откриване на прием мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. Поканени са да присъстват рибари, собственици на кораби, бизнеса, граждани и медии.

Организаторите съобщиха, че участието в срещата е безплатно. Поканени са да присъстват рибари, собственици на кораби,
бизнеса, граждани и медии.

c