Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Как да си изберем ефективен пробиотик?

Д-р Даниела Петрова е съсобственик и управител на “Дафлорн” ООД. Родена е в Добрич. Тя е колега и съратник в научното поприще, работата и живота на проф. д-р Никола Александров, генерал майор о.р., бивш ръководител на Военно-медицинска академия – лекар и учен с международно признание и опит в областта на пробиотиците. Преимуществата на пробиотиците „Лактера“ са много. “Дафлорн“ е единствената компания в Източна Европа, която има действащи американски и европейски патенти в областта на пробиотиците. Тя произвежда  последна, най-модерна генерация пробиотици.  

Д-р Петрова на пазара има много видове пробиотици, кой от тях да си купим?

Да започнем с това какво е пробиотик и защо трябва да го приемаме. Пробиотиците според СЗО/ОПЗ, са живи микроорганизми, които, приети в достатъчно количество, предоставят полза за здравето на гостоприемника.

Как пробиотиците упражняват здравословния си ефект?

Ефектът на пробиотиците зависи от тяхната преживяемост, съдържанието на специфични пробиотични щамове и техните здравословни ефекти. Пробиотиците оказват полезните си ефекти когато достигнат края на тънкото и началото на дебелото черво на човека, т.е. ние трябва да ги закараме живи до дебелото черво. Създадени са 4 генерации пробиотици:

Първа генерация – това са стартерни култури, само пробиотични щамове, които за да останат живи трябва да се съхраняват на температура от -18°С. Попаднали на рафта в аптеката, при стайна температура, те умират. Когато ние си купим такъв пробиотик от първа генерация, в него няма живи микрооргаизми. Продуктът е безвреден, но не и полезен.

Втора генерация – пробиотичните щамове са обвити с една протеинова обвивка, най-често синтетичен протеин. Тези продукти преживяват на стайна температура, но не могат да преживеят ниското рН в стомаха на човека от отделяната нормално солна киселина и високото рН в дванадесетопръстника.

Трета генерация – пробиотичните щамове са микрокапсулирани с протеин. Тези пробиотични щамове преживяват на стайна температура и малка част от тях преживяват ниското рН на стомаха и високот рН на жлъчката в дванадесетопръстника. Много малка част от тях достигат до дебелото черво.

Четвърта генерация – пробиотичните щамове са обвити с обвивка от протеини и мукополизахариди. Тези щамове изцяло преживяват както на стайна температура, така и при преминаване на целия гастроинтестинален тракт на човека. Почти всички щамове стигат до дебелото черво, колонизират се и започват да упражняват ефектите си. В този аспект, пробиотичните щамове в Лактера Нейчър са четвърта генерация, тъй като по време на биотехнологичния процес на производство, което е know how на производителя Дафлорн ООД, те се обвиват с естествени млечни аминокиселини, полезни полиненаситени мастни киселини, витамини и минерали на млякото. Достигайки живи до дебелото черво, те се колонизират (прилепват към стената) и започват да упражняват здравословните си ефекти.

Производителите на пробиотичните продукти, които са четвърта генерация обикновено означават това на етикета на продукта или информират клиентите за генерацията в интернет страниците си.

Как да разберем  ефективен ли е  даден пробиотик ?

Ефектът на пробиотиците зависи от щамовата специфичност на пробиотика. Както ние хората се различаваме помежду си, макар че всички сме човеци, така и щамовете от един вид пробиотик също се различават помежду си. Ефектите на така наречените „индустриални щамове“, които се използват за производство на индустриални ферментирали храни, са много по-слаби от полезните свойства на оригиналните щамове. Щамът Lactobacillus bulgaricus DWT1 в Лактера Нейчър е от воден произход и в природата живее при постоянно променящи се климатични условия, затова той е много по-мощен от другите щамове на Lactobacillus bulgaricus. Оригиналните щамове трябва да се идентифицират и регистрират в банки за микроорганизми, които отговарят на условията на Международен будапещенски договор за депозит на микроорганизми. Всеки щам получава паспорт и специфично име. Обикновено притежателите на собствени щамове изписват това на етикета на продукта – след вида на пробиотичния микроорганизъм има цифри и/или букви. Например Лактера Нейчър съдържа първия в света щам от воден произход Lactobacillus bulgaricus DWT1, който е регистриран в Чешка банка за микроорганизми съгласно Будапещенски международен договор и има паспорт. Всички щамове съдържащи се в Лактера са собственост на Дафлорн ООД.

И за финал, какви са изводите от казаното до тук ?

Здравословните ефекти на пробиотиците трябва да са доказани експериментално и клинично. Ако щамовете нямат доказани здравословни ефекти, то съдържащите ги продукти са ферментирали храни, но те носят полза за човека само като храна. Някои от новооткритите щамове за да се пуснат в производство трябва да преминат GRAS – тест за безопасност. Това обикновено са новооткрити щамове. Някои от видовете пробиотици не е необходимо да преминават GRAS. Например целият вид Lactobacillus bulgaricus има така наречения „дядовски статус“, даден му от Агенция за контрол на храните и лекарствата в САЩ (FDA). Научният екип на FDA дава този статус, тъй като Lactobacillus bulgaricus е най-дълго употребяваният пробиотик от човечеството без странични ефекти. Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus са единствените пробиотици, които имат призната здравна претенция в Европейския съюз – подобряват смилането на лактозата. Специфичните здравословни ефекти на различните щамове са обект на дългогодишни клинични тествания. Например Lactobacillus bulgaricus DWT1 от воден произход в Лактера Нейчър е открит през 2011 г., а антитуморният му ефект, както експериментално, така и клинично бе доказан през 2017 г. През 2021г. е доказано, че Lactobacillus bulgaricus DWT1 от воден произход в Лактера Нейчър модулира клетъчния имунитет при пациенти с COVID-19. Сериозните пробиотични производители, които правят клинични и експериментални проучвания на своите щамове, качват резултатите от тях на интернет страниците си.

Повече информация можете да видите на:

www.daflorn.bg

www.laktera.com

c