Събота, 25 март 2023

25.03.2023

Последвайте ни

Къде ще бъде прекъснато електрозахранването в област Добрич на 20 юли

По официална информация на “Електроразпределение Север”,

На 20.07.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в град Добрич:

 • ул. „Ал. Стамболийски“ 2, вх. А, Б и В, 12 – 16, ул. „Вардар“ 1, вх. В, Г и Д, ул. „Ген. Гурко“ 5, 11 и 20, гаражи, ул. „Ген. Скобелев“ 2, вх. А, Б и В, 3 – 9, 21 и 23, ул. „Ерма“ 1, ул. „Княз Дондуков“ 2, вх. А, Б и В, площад „Македония“ 22, ул. „Отец Паисий“ 1 – 13, 14 – 30, ул. „Полк. Калотинов“ 1 – 15, 2 – 6, ул. „Райна Княгиня“ 1 – 5, 2 &ndash ; 8, ул. „Тунджа“ 4
 • офис на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЧЗП „АТАНАС НИКОЛОВ КОСТОВ“, „БРАТЯ СИНДЖИРЛИЕВИ“ ООД, „МИЛЕВА“ ЕООД, „ДИМ“ ЕООД, стоматологичен център „СТАТУС“ ООД, „ВАСИЛЕВ И БРАТ“ ООД, „НИКМАР“ ООД, „СТАНГО 89“ ЕООД, АИППМПДМ „Д – Р ДИАНА ЯНКОВА ТОДОРОВА“ ЕООД, оптична точка на „БЕРГОН – ИНТЕРНЕТ“ ЕООД, СМТЛ „АРТ ДЕНТАЛ 222“ ООД, ЕТ ДИАНА – Б. БАНКОВ“, архиерейско наместничество град Добрич.

На 20.07.2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в градовете Добрич, Каварна и Ген. Тошево, и в с. Оброчище:

 • кв. Балик 27, 30, 33, 43;
 • с. Оброчище – ул. Детелина, ул. Средна гора, ул. Места
 • гр. Каварна – бл. Гларус
 • гр. Ген. Тошево – ул. Стефан Стамболов 9, ул. Станьо Милев 1, 2, 3, 4, 7, ул. П. Петков 13, ул. Д. Благоев 4, 8, 10, 11, 21, 37, 41, 43; ул. В. Априлов – 2, 4, 6, ул. Ал. Стамболийски 1, 2, 3, 6
 • Смущенията ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 20.07.2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Добричка:

 • с. Фелдф. Дянково, с. Дряновец, Помпена Станция Воднянци на ВиК, както и Фурладан - Бигест Груп.

В периода 20.07.2021 - 30.07.2021 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в гр. Шабла:

 • ул. Добруджа, ул. Марица, ул. 27-ми Юли и пресечките около тях..

В периода 20.07.2021 - 10.08.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в гр. Ген. Тошево:

 • част от ул. Димитър Благоев, ул. Патр. Евтимий, ул. Станьо Милев, бул. Георги Кирков, ул. Георги Шопов и част от ул. Петко Д. Петков.

В периода 19.07.2021 – 30.07.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в град Ген. Тошево – улици:

 • Владимир Комаров, Хр. Минчев, Дружба.

В периода 05.07.2021 – 30.07.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в гр. Добрич и района на община Добричка:

 • с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Тянево, с. Пчелник, с. Черна, с. Паскалево, с. Добрево, с. Свобода
 • гр. Добрич:
  • абонатите, присъединени към МТП Газоразпределителна станция Добрич, МТП Градинар Добрич
  • абонатите, присъединени към: ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП Силози, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич
  • абонатите, присъединени към: БКТП Здравко, ТП БКС, МТТ СД 2, ТП ПС Рилци
 • Изключванията ще бъдат само в делнични дни.

В периода 05.07.2021 – 30.07.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Крушари:

 • с. Бистрец, с. Телериг, Ефр. Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци, с. Загорци, с. Земенци
 • Изключванията ще бъдат само в делнични дни.

В периода 05.07.2021 – 30.07.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

 • с. Северци, с. Лозенец, с. Черна, с. Крагулево.

В периода 08.07.2021 – 30.07.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в райони на общините Ген. Тошево о Крушари:

 • с. Кардам, с. Огражден, с. Снягово, с. Горняк, с. Равнец, с. Дъбовик, с. Пчеларово, с. Зограф, с. Узово, с. Сноп, с. Градини, с. Житен и част от с. Красен, с. Къпиново, с. Изворово, с. Росен, с. Красен, с. Краище, с. Росица, с. Лозница, с. Горица, с. Конаре, с. Балканци, с. Калина, с. Василево и част от с. Добрин
 • БКТП Агро, Агро Сип ООД, ФВЕЦ Пчела 500, ФВЕЦ Пчела 2500 и Помпена Станция Дъбовик , свинекомплекс Къпиново и ГРУ КРИС, Кравекомплекс Дъбовик

В периода 08.07.2021 – 30.07.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в гр. Генерал Тошево:

 • ул. Дунав, ул. Димитър Полянов, ул. Мусала, ул. Струма, ул. Тодор Рачински, ул. Батак, ул. Хр. Смирненски, ул. Отец Паисий, ул. Неофит Бозвели, ул. Стара Планина, част от бул. Георги Кирков и част от Димитър Благоев, ул. Поп Андрей, ул. Патр. Евтимий, ул. Калиакра, ул. Ал. Стамболийски, ул. Бачо Киро, ул. Петко Д. Петков.

В периода 12.07.2021 – 30.07.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в град Добрич:

 • ул. „Ал. Кръстев“, ул. „Ил. Макариополски“, ул. „Кубадин“, част от ул. „Отец Паисий“, ул. „Софр. Врачански“.

В периода 12.07.2021 – 30.07.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в град Каварна:

 • ул. „Хаджи Димитър“; ул. „6–ти септември “; бул. „България“.

В периода 15.07.2021 – 30.08.2021 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в гр. Балчик:

 • ул. Раковска, ул. Драва, ул. Бяло море, ул. Патр. Ефтимий.
c