Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Къде ще бъде прекъснато електрозахранването в област Добрич на 17 декември

Според официалните данни на “Електроразпределение Север” АД за дневната планова профилактика,

На 17.12.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

  • с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци; с. Козлодуйци, с. Врачанци, с. Паскалево.
  • гр. Добрич - клиентите, захранвани от МТП Газоразпределителна станция Добрич, МТП Градинар Добрич, ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП Силози, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич

На 17.12.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в с. Овчарово - „Недко Недков – БИОГАЗ - Овчарово” ЕООД.

В периода 16.12.2021 – 17.12.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в град Добрич:

  • ГРАНЕКС ЕООД, ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД.

В периода 15.12.2021 – 17.12.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в град Ген. Тошево – фирма: “ВОТ” ООД .

В периода 15.12.2021 – 17.12.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в част от с. Плачи дол:

  • ГАЛА ОЙЛ БГ ЕООД, КОМИС ООД, КОЦИ-57 ЕООД, ЗП КАТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, ЕКОЕКС-М ЕООД, КОНКОРД 2 ЕООД, ВЕЛКОВ АГРО ЕООД, АГРОФИЛТЪР ЕООД, КОЛЕР-Д ООД ИВ НИКОЛЧЕВ, ТОП КОМФОРТ ООД, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕПАК43 ЕООД, СОЛ ВЕРДЕ ЕООД, ЕТЕРИЯ КОМЕРС ЕООД, УЧИЛИЩЕ С. ПЛАЧИ ДОЛ.
  • Временни смущения в електрозахранването са възможни и в част от с. Бранище.

В периода 09.12.2021 – 17.12.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

  • с. Паскалево, с. Загорци, с. Северци, с. Полк. Дяково, с. Благовец, с. Добрин, с. Бистрец, с. Телериг, Ефр. Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Козлодуйци, с. Пчелник, с. Тянево, с. Черна,
  • гр. Добрич – обектите, захранвани от БКТП Здравко, ТП БКС, МТТ СД2 и ТП ПС Рилци.

В периода 06.12.2021 – 17.12.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в град Добрич:

  • ул. „Ал. Кръстев“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Кубадин“, част от ул. „Отец Паисий“, ул. „Софроний Врачански“..

В периода 13.12.2021 – 20.12.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в с. Кардам:

  • ул. „Добротица“ и ул. „Янтра“
c