Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Извънредни мерки в училищата, след като в област Добрич децата се връщат в клас

Какви мерки предприемат ръководствата на училищата за опазване здравето на децата от област Добрич, които от утре се връщат на училище, попита Про Нюз Добрич началника на Регионалното управление по образование Жоро Тошков.

Той съобщи, че днес са проведени разговори с директорите на учебните заведения. Всички имат дезинфектанти, с които да се обработват подове и повърхности в сградите, както и за задължително дезинфектиране на ръцете.

Няма информация учебни заведения в областта да са закупили термокамери, както в други области.

Както Про Нюз Добрич по-рано днес съобщи, грипната ваканция в Добричка област няма да бъде удължена и от утре се възстановяват учебните занятия във всички училища.

Не се удължава грипната ваканция в област Добрич

Това предизвика недоволството на родители, които коментираха, че децата се връщат по класните стаи, а в същото време са отменени всички културни и спортни прояви.

Жоро Тошков съобщи, че до директорите на училища и детски градини в Добрич е изпратена заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Тя е във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID 19 в световен мащаб.

Със заповедта се разпорежда:

Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите в помещенията в сградите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, най-малко два пъти на смяна, а на санитарните помещения и коридорите – след всяко междучасие.

Да се осигури дезинфектант за задължително дезинфектиране на ръцете за всяка класна стая и за помещенията за деца в детските градини.

Училище в Добрич няма да допуска родители в сградата, децата – с лични предпазни средства

Да се инструктират учениците за безопасно използване на дезинфектантите. Дезинфектирането на ръцете да става под наблюдението на учител, а на децата в детските градини – само с помощ от учителите.

В началото на всеки учебен час в училище и на всяка педагогическа ситуация в детските градини учителят да напомня за  стриктно спазване на изискванията за лична хигиена – да се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да се използват индивидуални пособия, да се избягва пряк досег и т.н.

Директорите на образователните институции да създадат организация за информиране на родителите, че болни деца и ученици не могат да присъстват в учебните часове. При проявени признаци на неразположение у децата и учениците, те да се настаняват в медицинския кабинет или друго определено за целта помещение и да се уведомяват родителите, ако трябва да вземат децата си.

В заповедта се посочва, че тя е във връзка с необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID 19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване на живота и здравето на децата и учениците, педагогическите специалисти и другите служители в институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

Про Нюз Добрич вече съобщи, че някои училища в града предприемат допълнителни мерки. Например, в ОУ "Хан Аспарух" родителите няма да посещават училищната сграда, а контактите с директор, класни ръководители, учители и служители ще се осъществяват по телефон или онлайн.

c