Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Изчерпано търпение: Работещите в РЗИ Добрич обявиха подкрепа за националния протест

Търпението и проявената от нас толерантност в името на общественото здраве са категорично изчерпани, заявяват работещите в РЗИ-Добрич.

Служителите на Регионална здравна инспекция – Добрич ще изразят пълната си подкрепа и ще се присъединят към Националния протест на служителите на РЗИ по места, който ще се състои на 26 септември 2022 г. (понеделник), 12,00 ч. пред сградата на РЗИ. Протестът е подкрепен от синдикалните структури по места, където има такива.

Инспектори, експерти, специалисти и изпълнители от РЗИ – Добрич отново ще бъдат на работните си места изпълнявайки изискванията на държавната служба, ръководени от интересите на държавата, но с призив „За достойно заплащане на труда ни“.

Служителите на РЗИ са неуморно на своя пост в името на общественото здраве. Три години работихме в условията на световна пандемия. Малцина си дават сметка за всеотдайната ни работа и дейностите ни по овладяване на пандемията от COVID-19, за 24-часовото разположение, за неуморния труд през почивни и празнични дни, за готовността и саможертвата в полза на общественото благо. Задачите и отговорностите на Регионалните здравни инспекции, като териториален орган на МЗ, не се изчерпват с COVID-19. Ние осъществяваме и организираме държавната здравна политика на територията на съответната област. Изключителната роля на служителите на РЗИ е осигуряване на превенция, промоция и контрол на общественото здраве в България. Задълженията ни се увеличават и разширяват по обем и направление всеки изминал ден. Вменяват ни нови задължения и отговорности, при които проявяваме отдаденост и професионализъм. Изискванията на професията ни налагат задълбочено познаване и компетентно прилагане на националното и европейско законодателство и приложимите национални и международни стандарти в областта на общественото здраве. Ежедневната ни работа е свързана с усвояването и прилагането на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за водите, Закона за защита от шума в околната среда, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и много други нормативни разпоредби, свързани с опазването на здравето на населението. Всекидневно се сблъскваме с общественото недоволство  и негативи, които неизменно се проявяват поради естеството на работата ни. В тези трудни моменти не си позволяваме да проявим безотговорност, не абдикираме от ангажиментите си, съзнавайки благородната си мисия и отчитайки, че е наш дълг да сме винаги на „първа линия“ в името на живота и здравето на хората.

Служителите в Регионалните здравни инспекции бяха обнадеждени от декларираното пред обществото намерение на управляващите да припознаят Здравеопазването, като сектор с приоритетно значение. Същевременно, с огорчение констатираме, че позицията ни на държавни служители дава основание на управляващите да ни разглеждат като външни на системата, поради което не можем да се ползваме от постигнатите колективни споразумения в отрасъл „Здравеопазване“. Заплащането на труда на служителите на РЗИ силно изостана и по отношение на заплащането на труда в други сходни териториални администрации (второстепенни и третостепенни разпоредители на бюджетни средства-БАБХ, Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция по лозята и виното, Изпълнителна агенция за борба с градушките и други).

С Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 210 от 29.07.2022 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на МЗ за увеличаване на разходите за персонал за 2022 г. С това е осигурен финансов ресурс, който според изричния текст на чл. 1 от цитираното ПМС е целеви и следва да е насочен само и единствено към „достигане на минималните нива на заплащане, договорени в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ 2022 г. за второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазването“.

Резултатът към днешна даталипса на каквато и да е индикация, че одобрените допълнителни разходи по бюджета на МЗ ще бъдат използвани за увеличение на основните възнаграждения на работещите в РЗИ, каквото е предназначението на част от тези средства съгласно чл. 1 и чл. 2 от ПМС № 210/29.07.2022 г.

В 12,00 ч. на 26 септември т.г.  здравните инспектори ще излязат пред сградата на РЗИ – Добрич, за да заявят ясно, че търпението и проявената от тях толерантност в името на общественото здраве са категорично изчерпани.

Те настояват за:

1. Увеличение на основните възнаграждения на работещите в регионалните здравни инспекции със задна дата и срок до 25.10.2022 г.

2. Заличаване на исторически натрупалите се диспропорции при заплащане на труда при служители заемащи еднакви длъжности.

Вярваме, че пълното и обективно отразяване от Ваша страна на справедливото ни възмущение и изстрадано търпение ще продължат изградените ни успешни, професионални отношения.

Разчитаме на Вас да бъдем чути, както и да попречите неточна или погрешна информация да достигне до обществеността!

c