Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

Икономическият подем на област Добрич е приоритет за водача на листата на „Продължаваме Промяната“

„Едно от най-честите обвинения срещу нас от Продължаваме Промяната е, че нямаме политически опит. Ако „политически опит“ е създаването на схеми за източване на държавния бюджет, то определено нямаме такъв“, посочи водачът на листата на „Продължаваме Промяната“ в 8 МИР Добрич Йорданка Костадинова. Това е и основната причина преди година да се присъедини към отбора на Промяната и отново да приеме  огромната чест и отговорност да е водач на листата за област Добрич.

Тя е обезпокоена от тревожно ниския ръст на БВП в област Добрич през последните години. Затова вярва, че най-важни днес са усилията за постигане на икономически подем в областта.

Като приоритетни направления в своята работа Йорданка Костадинова посочва:

1. Решителна борба срещу демографската криза в област Добрич, чрез:

 • Инвестиции в образованието и мерки, насочени към рязкото намаляване на ранно отпадащите от училище деца и трайното им задържане в образователната система;
 • Промяна във формата на финансиране на училищата, да се преизчислят делегираните бюджети, като се заложат параметри за качеството на образованието, а не, както е до сега – субсидирането да става на база брой ученици;
 • Реформа в здравеопазването, целяща създаването на ефективно работеща амбулаторна помощ и система за превенция и лечение на социалнозначимите заболявания;
 • Привличане и задържане на медицински кадри;
 • Разкриване на филиал на Медицински университет за обучение на медицински сестри и акушерки в гр. Добрич;
 • Насърчаване на младежката заетост в региона чрез законодателни промени, стимулиращи работодателите да наемат млади хора без опит.

2. Създаване на ефективни механизми за предотвратяване на корупцията на всички нива чрез:

 • Промени в Закона за обществените поръчки и в Наказателния кодекс;
 • Прозрачност и граждански контрол;
 • Завишаване на превантивния контрол на всички нива в държавния сектор.

3.Създаване на условия за подобряване на бизнес средата и повишаване на конкурентоспособността на местния бизнес чрез:

 • Привличане на инвестиции в региона;
 • Подкрепа на инвестиции в инфраструктурата на общините от областта;
 • Отпадане на всички тромави и ненужни административни регулации – електронно управление.

4. Подкрепа за българските производители на храни за достъп до търговската мрежа и износ чрез:

 • Законодателни мерки;
 • Данъчни облекчения;
 • Насърчаване производството на екологично чисти храни.

5. Развитие на модерно технологично земеделие чрез:

 • Ефективно използване на възможностите за европейско и държавно финансиране;
 • Стимулиране на младите земеделски производители, чрез възможности за участие в проекти за финансиране за стартиране на бизнес;
 • Работещи мерки за борба срещу нелоялната конкуренция в бранша.

6. Подобряване качеството на водоснабдяването, на отвеждането и пречистването на отпадните води в област Добрич.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

c