Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

Град Добрич е рекордьор по усвоени евросредства – средно по 8398 лева на човек

Това сочи анализ на Института за пазарна икономика за периода 2007 - 06.2022 г.

Към 15 юни 2021 г. усвоените европейски средства в България прехвърлят 14 млрд. лева. Това е сумата на всички изплатени пари по проекти, финансирани от структурните и кохезионните фондове на ЕС от началото на 2007 година, съобщават от Института за пазарна икономика.

Най-много от тях са в столицата – над 4 млрд. лева. Следват областите Пловдив (близо 1 млрд. лв.) Благоевград (800 млн. лв.) и Бургас (750 млн. лв.). Като абсолютна сума пък най-малко са усвоените фондове в областите Перник, Търговище и Кюстендил (по около 130 млн. лв.).

По-големият размер на похарчените еврофондове отразява най-вече наличието на проекти в инфраструктурата – столичното метро, пътища и магистрали, водни цикли и т.н., които по своята същност изискват повече средства. Най-големите областни проекти включват изграждане и подобрение в:

-          Градски транспорт – в столицата (основно метрото, изплатените средства за което вече надхвърлят 750 млн. лв.), Бургас, Варна, Русе, Враца;

-          Магистрали и пътища – Благоевград (АМ „Струма“), столицата (АМ „Калотина-София“), Смолян („Михалково-граница“ и „Смолян-Стойките-Широка лъка“);

-          Водни цикли и ВиК – Плевен, Добрич, Пловдив, Враца, Ямбол;

-          Третиране на битови отпадъци – столицата, Варна, Пазарджик, Благоевград;

-          Училищна инфраструктура – столицата, Бургас, Хасково, Видин, Варна;

-          Градска среда – Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Велико Търново.

Изплатените средства достигат 2010 лева на човек от населението – отново най-много в столицата (3578 лв.), следвана от областите Габрово (3331 лв.), Благоевград (2641 лв.) и Враца (2522 лв.).

Прегледът на базите данни в Информационните системи за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН и ИСУН 2020) позволява проследяване и сравнение на разходите за сметка на европейски програми по общини.

При средни за страната 3229 лв. на човек от населението седем общини са получили над 5 хиляди лв. Данните за периода 2007 - юни 2022 г. сочат, че на човек от населението на град Добрич се падат 8398 лева евросредства. Следващ в статистиката е Свиленград – 5985 лв./човек, Костинброд – 5425 лв./човек, Приморско – 5322 лв./човек и т.н.

Общините,успели да привлекат под хиляда лева на човек са 95, като най-малко са изплатените средства в Дулово и Добричка община– под 200 лв. на човек от населението.

В общия случай малките общини, които привличат значителни суми по европейските фондове изпълняват проекти със значимост отвъд конкретната община – водни цикли и пречиствателни станции, заводи за рециклиране и подобни, които обслужват потребностите на групи от няколко съседни общини.

В по-малките общини със сравнително ограничен административен капацитет усвояването разбираемо е по-ниско. Данните за 2022 г. обаче отново показват, че харченето на европейски фондове не допринася за икономичекото сближаването на отделните региони. Нещо повече - проектите често отместват фокуса на администрацията от подобряване на бизнес средата и привличане на инвестиции, които дългосрочно да повишат местния стандарт на живот, към подобряване на градската среда с невинаги ясна полза , като например изграждане на стадиони, градинки и транспорт при неясна перспектива за дългосрочна устойчивост и осигурено финансиране на поддръжката. Това още веднъж показва нуждата от фискална децентрализация, която да увеличи капацитета на всяка община да събира повече собствени приходи, с които да решава местни проблеми.

c