Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

ГЕРБ-СДС в Добрич: Няма да участваме в схеми за облагодетелстване семейството на кмета

Групата общински съветници от ГЕРБ-СДС в ОбС Добрич обяви, че няма да вземе участие в работата на извънредната сесия, насрочена за утре

Групата общински съветници от ГЕРБ-СДС излезе с позиция във връзка с насрочената за утре извънредна сесия на Общинския съвет.

В нея се казва:

"Във връзка с насрочената на 27.09.2023г. извънредна сесия на Общински съвет Добрич по повод върнатото от кмета за ново обсъждане решение за изменение на общия устройствен план, касаещо имот, собственост на търговско дружество, в което съдружник е “Търговска компания ТЕРА “ЕООД, с едноличен собственик майката на кмета, заявяваме следното:

Общинските съветници ГЕРБ-СДС в Добрич по никакъв начин няма да участваме в схеми, които облагодетелстват семейството на кмета на Добрич Йордан Йорданов. Затова няма да присъстваме на насрочената извънредна сесия, свикана въз основа на заповедта, с която кметът върна решение №54-39/19.09.2023г. на Общинския съвет. С него беше прието изменение на общия устройствен план на града за имот, собственост на търговско дружество, в което съдружник е “ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ТЕРА“ЕООД с едноличен собственик - майката на кмета. Недопустимо е да се твърди, че едва в хода на проведеното заседание на Общинския съвет от 19.09.2023г. и след проведените дебати кметът е установил, че докладната записка не е разгледана в комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, тя не е извършила проверка за евентуален конфликт на интереси и с оглед на това, за да се избегнат всякакви съмнения връща за ново обсъждане приетото решение.

Това е така, тъй като той е вносител на докладната записка и като лице, заемащо висша публична длъжност, следва добре да познава Закона за противодействие на корупцията и отнемането на незаконно придобито имущество. На следващо място, съгласно чл.28 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Добрич, председателят на ОС разпределя постъпилите предложения и докладни записки до постоянните комисии съобразно тяхната компетентност. Обръщаме внимание, че преди внасянето на докладната записка тази докладна записка не е била разпределена за разглеждане от ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”. Вероятно защото тя не е била в нейната компетентност. Тоест, това е жалък опит на кмета да се оправдае с неразглеждането на докладната записка от въпросната комисия. 

И последно, но не по важност, в заповедта кметът твърди, че узнал за  евентуалния конфликт на интереси от възникналите дебати в Общинския съвет. Още на заседанието от 19.09.2023г. повдигнахме въпроса, защо кметът отсъства от заседанието. Получихме отговор, че не бил длъжен да присъства. С оглед на това, намираме, че е недобросъвестно от негова страна да не присъства на заседанието на Общинския съвет по време на дебатите и после да връща приетите решения, тъй като не го удовлетворяват по някаква причина. С това си действие той само 
потвърждава твърдението, че приетото решение №54-39/19.09.2023г. е незаконосъобразно и неправилно, тъй като съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация той може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните решения на Общинския съвет.

С оглед на това сме категорични, че няма да участваме в превръщането на Общинския съвет на Добрич в орган, който способства за обагодетелстването на роднините на кмета. Няма да вземем участие в работата на извънредната сесия."

c