Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Финансират производство на плодови пюрета в Ген. Тошево и социална услуга в Балчик

Подписани са два нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за разкриване на социална услуга в Балчик и разширяване на производството на предприятие в Генерал Тошево. Общото европейско финансиране от 258 654 лева е осигурено от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група (МИГ)„Балчик-Генерал Тошево“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез ПРСР.

Чрез проекта „Дом за стари хора Балчик - в  услуга на общността“  ще се предоставя нова за общините Балчик и Генерал Тошево социална услуга „Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания“. За целта собствена база на кандидата в гр. Балчик ще се оборудва със специализирано обзавеждане, необходимо за предоставяне на грижи за възрастни хора, включително с двигателни затруднения. Стаите ще бъдат климатизирани и ще бъде доставено ново оборудване за затопляне на водата от възобновяем източник. Одобреното проектно предложение е на стойност 96 952 лева, от които 72 714 лв. са осигурени по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски

Предприятие за производство на плодови сокове в Генерал Тошево ще разшири дейността си с нов артикул – плодови пюрета от по 125 грама, опаковани в полимерни опаковки. Те ще се произвеждат по технологията „горещо пълнене“. Ще бъде закупена автоматична термоформ опаковъчна машина. Проектът се изпълнява по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ” и е обезпечен с 371 879 лв., като 185 939 лв. са европейски средства.

Дейностите и по двата проекта трябва да приключат до края на юни 2023 г.

c