Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

Eньовският фолклорен събор „Край язовир Дрян” ще се състои на 19 юни

Eньовският фолклорен събор „Край язовир Дрян” ще се състои за девети път на 19 юни. Съборът се организира съвместно от Община Генерал Тошево, Кметство в с. Красен и НЧ „Йордан Йовков 1896” - с. Красен. Фолклорното събитие се финансира от Община Генерал Тошево и от дарители.

Съборът се провежда ежегодно до язовир „Дрян” край с. Красен на празника Еньовден или в навечерието му. Тази година той ще бъде открит в 09.30 часа на 19 юни.

Съборът има за цел проучване, популяризиране и съхраняване на традициите в добруджанския бит, обредност, обичаи и песен; съхраняването на родовата памет и българско самосъзнание и приемственост между поколенията; проучване на билките на Добруджа и начините за ефективното им използване от екологична гледна точка.

В провеждането на събора могат да вземат участие певчески и танцови самодейни състави, групи и индивидуални изпълнители към народни читалища, организации и клубове в категориите до 7-годишна възраст, от 7 до 14 години и над 14 години.

Задължително условие е едно от изпълненията на певческите групи да е свързано или посветено на обичая Еньовден. Не се допуска пресъздаване на обичаи.

Ще се връчат награди в категориите певчески състави и групи, изпълнение на народен танц и  индивидуални изпълнители, ще има и награда за Еньовски венец. 

c