Неделя, 04 юни 2023

04.06.2023

Последвайте ни

Добричкият общински съвет ще разгледа промени в капиталовата програма и финансите за читалищата

Общинският съвет на Община Добричка ще заседава този следобед от 14.00 часа. В дневния ред на сесията е включена докладна записка за промяна в програмата за капиталови разходи по бюджета на Община Добричка за 2022 г. Сред тях са неотложни ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради за 80 000 лева.

Съветниците ще разгледат финансирането на делегираната държавна дейност „Читалища“ със собствени приходи по бюджета на общината за 2022 година. От администрацията предлагат да се одобрят средства за транспорт на самодейци от Паскалево, Царевец, Ведрина, Златия, Врачанци, Овчарово и др. за участие в различни фестивали в страната.

Ще бъде направен отчет за получените от кмета и председателя на общинския съвет средства за командировъчни за първото шестмесечие на годината.

Съветниците ще чуят и отчет за дейността на Добричкия общински съвет и неговите постоянни комисии и изпълнение на решенията през първото полугодие.

Кметът ще представи програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Добричка. Ще бъде дискутиран Общински план за действие за 2022-2023 г. за изпълнение на областната стратегия за приобщаване на ромите.

c