Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Днес се отбелязва Денят на борбата срещу корупцията

На 9 декември се отбелязва Международният ден за борба с корупцията. Той е обявен е от Общото събрание на ООН с резолюция от 21 ноември 2003 година. На тази дата в Мексико е открита подписка за Конвенция на ООН срещу корупцията.

Конвенцията е одобрена от генералната Асамблея на ООН и е подписана от 140 държави. Нашата страна ратифицира Конвенцията на ООН срещу корупцията през 2006 г.

Цел на този международен ден е задълбочаване на разбирането за проблемите на корупцията.

Корупция в най-общ смисъл е злоупотребата с обществена служба за лично облагодетелстване. Това е поведение на длъжностни лица, чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената им власт. Всички форми на управление са уязвими за корупцията, като степента варира значително от дребно използване на влияние за извършване на услуги до институционализирано рушветчийство и отвъд него.

Проявите на корупция могат да се разделят на индивидуални и институционални. При индивидуалните длъжностното лице извършва незаконна услуга на трета страна за лична облага – пари, имоти, ответна услуга и др. При институционалната корупция облагата за корумпирания е по-често политическа, а не лична. Там предоставената услуга не е задължително в нарушение на законовите процедури, а по-скоро е извършена в несъответствие с демократичните стандарти.

Кои са условията, благоприятни за корупцията:

>>        Концентрация на власт у хора, които не са пряко отговорни пред обществото, което е честа практика при недемократичните режими

>>        Липса на прозрачност при решенията на правителството

>>        Големи по размер обществени средства, използвани за даден проект

>>        Наличие на затворени клики и мрежи от „наши хора“

>>        Слабо правораздаване

>>        Ограничена свобода на словото или свобода на печата

>>        Нископлатени държавни служители

>>        Апатична, незаинтересована или наивна общественост

c