Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

ДГ "Бодра смяна" успешно реализира проекта "Детето изследовател и творец"

Детска градина 8 "Бодра смяна" в Добрич успешно реализира проект, финансиран от Европейска програма Еразъм+ Ключова дейност 2: "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование" на тема "Детето изследовател и творец".

Екипът й, съвместно с партньорски образователни институции от Латвия, Естония, Белгия, Гърция и Испания, освен обмен на педагогически опит и практики, търсиха решение как дворните пространства на техните детски градини да се превърнат в среда за учене на открито.

„В хода на всяка дейност се прилагаше образователният модел STEAM. Проектът е предизвикателство за промяна на нагласите за включване на децата в образователна среда, в която те учат чрез игра, чрез експериментиране и учене чрез правене и всичко това се случва в открито пространство“, посочват от детска градина „Бодра смяна“.

Като домакин на поредната партньорска среща, екипът й показа практики, свързани с математиката и изкуството, които могат да вдъхновяват деца и учители за творчески дейности. Всяко кътче от дворното пространство на детската градина се превръща в място за учене, предизвикващо детето да бъде активно, да търси, да експериментира, да прилага знания и открива света около себе си.

Освен педагогическите практики, педагозите показаха как в ежедневието с децата използват за игра и учене Даровете на Фрьобел, образователните комплекти Lego education, роботизираната играчка Bee-Bot, образователната платформа Envision.

 Екипът от детската градина запозна децата с останалите партньорски страни чрез изкуството на музиката и танца.Изкуството е най- близко до децата и те възприемат света в цялата му палитра от цветове и разнообразие. Децата се запознават с многообразието от чужди езици, музика и характерни елементи на различните култури.

За екипа на ДГ 8 "Бодра смяна" проектът "Детето изследовател и творец" е вдъхновение за творческа дейност, посочват от там.

c