Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

Децата на 12 години в област Добрич са с най-здрави зъби

Според проведено национално проучване на 6 години децата в България средно имат по 4 кариеса, а на 18 г. – по 6. Установено е, че всеки четвърти 18-годишен е с един изваден постоянен зъб. Според същото проучване приблизително 2/3 от децата на 18-годишна възраст имат заболявания на гингивата и пародонта, което е предпоставка за сериозни зъбни проблеми. По този показател изоставаме сериозно спрямо целите, заложени от Световната здравна организация.
Интересно наблюдение от цитираното национално проучване е, че съществуват големи разлики в разпространението на зъбния кариес при децата в различните региони на България. Най-висок е относителния дял на децата със здрави временни зъби ( 5-6 годишните) в област Хасково (44.33%) и най-нисък в София-град (9.58%).
При 12-годишните, когато вече повечето зъби са постоянни, най-висок е процентът на здравите деца в област Добрич (37.92%). В някои от областите още на 12- годишна възраст, разпространението на зъбния кариес е над 90.00% (например област Смолян, където само 6.25% от малчуганите са без кариес).
При 18-годишните отново най-висок е относителният дял на здравите деца в област Хасково (24.17%), а най-нисък в област Смолян (едва 1.66%).
От научни изследвания става ясно, че за българските деца най-големият рисков фактор за развитие на зъбен кариес са количеството, честотата и начинът на консумация на въглехидратите. При 95% от децата имаме завишена консумацията на въглехидрати, а при 80% от тях се използват междинно (между основните хранения) нискомолекулни въглехидрати и подсладени напитки, поддържащи кариесогенна ситуация за часове. Доказа се, че децата с неправилна въглехидратна консумация имат средно с 3.61 кариеса повече и притежават два пъти по-занемарена устна хигиена. Ако зъбите на тези деца се силанизират навреме, това ще понижи наполовина риска от развитието на кариес, убедена е доц. д-р Жекова, която наскоро завърши успешно курс по лицева естетика при един от водещите специалисти в Европа в тази област - д-р Моен Матанис (Израел).

Източник: dnes.bg

c