Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Деница Сачева, ГЕРБ: Спиралата от избори означава нестабилност и повече кризи

Деница Сачева, водач на листатата на ГЕРБ-СДС в област Добрич, депутат в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народни събрания, бивш министър на труда и социалната политика, областен координатор на ГЕРБ в област Добрич

Г-жо Сачева, преди броени дни ПП ГЕРБ представи своята предизборна програма. Кои са приоритетите в нея?

На първо място отново се фокусираме върху това, че България трябва да излезе от кризите, които ни завещаха правителството на „Продължаваме промяната“. Неслучайно сме нарекли програмата „План за възстановяване“, защото смятаме, че страната изгуби ценно време през последната година и половина и се отдалечи   много от своите проекти и програми за модернизация, инвестиции и по-добро образование. Все още Планът за възстановяване и устойчивост на практика не е влязъл в сила и оперативните програми, които се очакват от общините и от бизнеса, бяха много забавени. При представянето на първо място поставихме енергетиката и нашите решения в тази област, защото смятаме, че оттам трябва да започнем. В средносрочен и дългосрочен план партията продължава да поставя образованието. За нас то е национален приоритет, защото е изключително важно не само да имаме образовани хора, които да могат да се реализират в съвременните условия, изискващи нови умения и знания, но и защото от образованието зависи качеството на демокрацията у нас.

Има ли изход от кризите, в които е държавата в момента?

Най-голяма в момента е политическата криза. С изключително съжаление наблюдаваме, че все още има политици, които не разбират колко дълбока е тя и докъде може да ни доведе. Да се водят политически кампании, които се основават на омраза и разделение, е безкрайно недалновидно и показва, че не се разбират основни процеси. Затова трябва да направим всичко възможно да се преодолее политическата криза, да се търсят възможности за диалог и партиите да работят заедно по отношение на конкретни програми и ценности. За нас е изключително обезпокоителна тенденцията все по-малко хора да вярват, че политиката може да намира решение за техните проблеми. Политическата апатия може да роди сериозни заплахи за демокрацията. Искаме да обърнем сериозно внимание на въпросите, с които можем да решим политическата криза. Оттам нататък можем да говорим за стабилно правителство, за икономически растеж, за приоритети, които изискват дългосрочни мерки.

През последната година и половина се наслагва тезата, че в политиката има бързи и лесни решения. Има сектори, в които са необходими целенасочени дългосрочни мерки в продължение на няколко години, за които се изисква стабилен политически консенсус, за да може хората да видят реална промяна в ежедневието си. Без да се осъзнава това, ще се въртим в кръг, в който опаковката ще взима превес над съдържанието. А това със сигурност ще ни отдалечава от смисъла на политиката. 

Един от най-сериозните проблеми преди зимата наред с високите цени на енергоносителите, е инфлацията. Тя ще постави на изпитание много от семействата, за които следващите месеци ще са въпрос на оцеляване. Какви са решенията, които ПП ГЕРБ предлага?

Когато говорим за овладяване на инфлацията, на първо място трябва да бъде овладяна кризата в енергетиката, защото електроенергията и газът са в основата на себестойността на редица стоки и услуги, което води до повишаване на цените. Трябва да се направи необходимото компенсациите за бизнеса заради високите цени на електроенергията да продължат и след 01.01.2023 г., защото засега те са само до края на тази година. И да са насочени така, че компаниите, в чиято себестойност на стоките и услугите се включва по-голям процент електроенергийни източници, да получат по-високи компенсации. В момента има компании, които са компенсирани без да имат необходимост. Освен това, фонд „Сигурност на електроенергийната система“ трябва да се преструктурира така, че от него да могат да се дават компенсации и за газ. Така ще може да се даде сигурност не само за бизнеса, но и за голяма част от обществените институции, като болници, училища, детски градини, културни институции, социални услуги, религиозни домове и т.н. Системата на обществения транспорт също има нужда от компенсации, за да не достигне до по-големи затруднения през зимата. Многократно сме призовавали и не разбираме защо не се обяви международен търг за доставки на газ в България. Защото, ако сега се опитваме да намерим краткосрочни решения, за да не стане кризата с газа перманентна, час по-скоро е нужен международен търг и да бъдат постигнати добри условия за доставки на газ в дългосрочен период. Овладяването на всички тези кризи ще забави хода на инфлацията и на безконтролното повишаване на цените.

Какви са основните приоритети в социалната политика, заложени в Плана за възстановяване на България?

Когато говорим за социалната политика и специално за социалните мерки, трябва да си даваме сметка, че, ако не работим едновременно по отношение на непрекъсната модернизация и промени в мерките, свързани с пазара на труда, така и в социалното подпомагане, всъщност ще помпаме инфлацията, а няма да се борим с нея. Защото непрекъснатото раздаване на компенсации и помощи под различна форма всъщност увеличава потреблението, а от там – и инфлацията. Основното ни различие с останалите политически партии на терена на социалната политика е, че за нас изключително важно е в центъра на социалната политика да е повишаването на конкурентоспособността на българите. Защото успешната пазарна икономика се основава на работещи предприемчиви хора със знания и с умения. Хора, които нямат нужда от социални помощи, а от работно място с добри доходи. Затова в нашите социални политики на първо място сме поставили мерките, свързани с пазара на труда, с дигитална и професионална квалификация и трансформация, насърчаване на  мобилността на работната сила, включително и подобряване на транспортните връзки и намаляване на регионалните различия. Заедно със социалните партньори предвиждаме да започнем работа и обсъждане по изцяло нови Кодекс на труда и Закон за насърчаване на заетостта, които да отчитат постиженията на социалния диалог до момента. Но да вземат под внимание и нуждите от законодателство по отношение на новите форми на труд, т.нар. работа в икономика на платформите, по която работят все повече млади хора, както и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в новите условия на цифровизация и на зелен преход. Сериозен акцент поставяме върху младите хора, защото България, за съжаление, все още е държавата, в която младежката безработица е с висок процент. Предлагаме програма 60/40 за около 60 000 младежи, които след завършване на училище или университет да останат да работят в България. Програмата предвижда заплащането на 60% от осигурителния доход за 12 месеца, като 40% да са за сметка на работодателя. Извън този период работодателят да има ангажимент още 12 месеца да задържи младия човек на работа. В момента голяма част от младежите не могат да си намерят желаната от тях работа, защото излизайки от училище или университет нямат трудов стаж, а работодателите не искат да рискуват, тъй като конкуренцията изисква да се работи с хора с готови знания и умения. В Плана за възстановяване и устойчивост още по наше време бяха залегнали мащабна реформа за социалното подпомагане и разработване на Кодекс за социална подкрепа. Това е и условие в Плана за възстановяване и устойчивост. По тази линия трябва да се работи изключително интензивно и да имаме нова система за социално подпомагане, в която помощите да бъдат окрупнени, информацията в системата да е дигитализирана, за да не се получава натрупване на помощи у едни хора, докато други, които имат нужда, да не могат да получат подкрепата. Съответно помощите да бъдат по-високи там, където има нужда. И да не са толкова раздробени там, където вероятно има хора, които нямат толкова голяма нужда от социално подпомагане. Предвиждаме годишно осъвременяване на пенсиите и увеличаване на средния им размер, но категорично връщане на справедливостта и на принципа „принос-полза“ в пенсионната система.

Какви са разчетите на ПП ГЕРБ за ръста на пенсиите и заплатите при следващ управленски мандат?

Всичко това, за което говорим – пенсии и заплати, всъщност зависи от брутния вътрешен продукт и от икономическото развитие, от производителността. И това непрекъснато трябва да се повтаря, защото останалите партии говорят по тези теми сякаш парите ще дойдат от въздуха, а държавата е един брашнен чувал, от който може непрекъснато да се черпят единствено и само ползи. Трябва да стане ясно, че без добро икономическо развитие и без повишаване на производителността, няма как да говорим за по-добро образование и по-добра социална политика. В един управленски мандат с ясна програма и стабилно правителство в рамките на 4 години, е възможно да повишим брутния си вътрешен продукт на 220 млрд. лв., което би дало възможност минималната работна заплата да е 1200 лв., средната заплата 2800 лв., а средната пенсия – 1000 лв.

Предизборната програма на коалицията е наречена "България след кризите - План за възстановяване". Кога според Вас България ще остави кризите в миналото? От какво зависи това?

Кризите винаги трябва да бъдат разглеждани като възможност. За съжаление, в момента се получи наслагване на много кризи – политическа, икономическа, енергийна, социална. Има и изключително сериозна криза на доверието в обществото. Не само към политиката, а и доверието между хората и отделните субекти. Затова, на първо място поставяме политическата криза. Когато тя се преодолее, могат да бъдат преодолявани и всички останали кризи. Надявам се, особено що се отнася до политическата криза, още до края на годината да може да има конкретни решения, за да видят хората смисъла от политиката. Напоследък прекалено много хора, които нищо не разбират от политика или нямат никакво отношение към нея, се занимават с това. Трябва да е ясно, че политиката изисква умения и знания и, за да дръзне човек да решава проблемите на други хора, той трябва да има необходимия житейски опит. Това не означава, че енергията на младите не е полезна в политиката. Напротив, точно обратното. Но, не може в политиката да  не се залага и на опита и на знанията.

Т.е. пътят към изхода от всички тези кризи минава през 2 октомври и изхода, който хората ще направят…

Със сигурност. Макар на хората да им омръзна от избори, всички трябва да положим усилия непрекъснато да обясняваме колко важно е да се гласува и до какво може да доведе политическата апатия. Защото спиралата от избори означава нестабилност, отлив от инвестиции, все повече и повече кризи. В крайна сметка, това ще се отрази на ежедневието на всеки български гражданин. В момента има достатъчно много политически кандидати, с чиито платформи хората могат да се запознаят. Платформата на ПП ГЕРБ е най-ясно и подробно разписана в почти 140 страници. Може да бъде намерена на сайта на партията. Ние вероятно сме единствената политическа партия, която ясно предлага своята визия за следващите 4 години и сме честни към избирателите по отношение на обещанията, които поемаме. 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

c