Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Демографски срив: С близо 40 хиляди души е намаляло населението на област Добрич

Към 7 септември 2021 г. населението на страната наброява 6 519 789 души. Според официално представените от Националния статистически институт днес данни от Преброяване 2021, на територията на България живеят 3 383 527 жени (51.9%), а мъжете са 3 136 262 (48.1%) - съотношение 1000 към 927 жени/мъже.

Ето как изглежда графично населението на България (по години, според преброяванията)

графика/данни - НСИ

Не е изненада и продължаващият низходящ тренд в прираста на населението на страната.

графика/данни - НСИ

Ако през 2011 година статистиката отчита 189 677 души на територията на област Добрич, то резултатите от от последното преброяване през 2021 година вече сочат 150 146 души, което представлява спад с 39 531 за десетгодишен период.

Най-голяма част от добруджанци са концентрирани в областния град, в крайморските общини и в община Тервел.

карта/данни - НСИ

Хората в трудоспособна възраст са 56.6%, докато пенсионерите се увеличават до почти една трета (29.5%). Младите хора са малко под средното за страната ниво (13.9% все още в нетрудоспособна възраст).

графика/данни - НСИ

Докато в първите години след Освобождението, преобладаващата част от населението на млада България е имало поминък и пребивавало в селата (83.3%) към само 16.7% граждани, то за малко по-малко от век и половина, съотношението е коренно променено - 26.6% селско население към 73.3% градско.

графика/данни - НСИ
https://pronewsdobrich.bg/2022/08/18/prebroyavaneto-mozhe-da-namali-deputatskite-mandati-za-dobrich-ot-6-na-3/
c