Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Държавата стопира създаването в Добрич на филиал на Медицинския университет

Министерството на здравеопазването счита, че няма основание за откриване на филиал на МУ-Варна в Добрич и отказа да предостави държавна сграда за целта

Министерствата на образованието и на регионалното развитие и благоустройството са отказали държавната сграда на бившия Медицински колеж в Добрич да бъде предоставена за създаване на филиал на Медицинския университет.

Това стана ясно от отговора, който получихме от Община Добрич на наше запитване.

В края на миналата година кметът Йордан Йорданов обяви в страницата си във фейсбук, че вече се работи по базирането на  филиал към Медицински университет – Варна, в Добрич. От публикацията се разбираte, че е направено архитектурно заснемане на сградата. Възложено е проектиране на помещенията, след като разпределението на кабинетите е съгласувано с университета.

Ремонтът на сградата за бъдещия Медицински филиал в Добрич ще започне в началото на 2022 година

Още тогава Про Нюз Добрич попита предприети ли са стъпки за прехвърляне на сградата по ул. „Калиакра“ от държавата на Общината, за да може да се пристъпи към ремонтирането й.

На заседанието на Общинския съвет през юни тази година кметът Йордан Йорданов внесе докладна записка, въз основа на която Общинският съвет даде съгласие да придобие безвъзмездно четири етажа от сградата на бившия Медицински колеж по ул. „Калиакра“ №54.  Към момента сградата е частна държавна собственост. Общината поиска да я получи от държавата във връзка с намерението за разкриване на филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна и там да се извършва обучение на студенти по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.
"Идеята в Добрич да се създаде филиал на Медицински университет- Варна се подкрепя, както от добричката общественост, така и от всички директори на лечебни заведения в областта, които декларират неотложната нужда от специалисти по здравни грижи. С писмо изх. номер №21-00-145 от 30.03.2022 година е изразена подкрепа и от Министерство на здравеопазването", се посочваше в докладната записка на кмета Йордан Йорданов.

На 19 септември отправихме ново запитване до Общината за това на какъв етап е процедурата за създаване на филиал на Медицинския университет-Варна и прехвърлена ли е собствеността на сградата от държавата на Общината.

Община Добрич пожела част от бившия Медицински колеж за нов  филиал на МУ

В отговора, който получихме на 1 ноември, от Общината обясняват, че администрацията е подготвила "всички необходими документи, съгласно алгоритъм за създаване на филиал на Медицински университет Варна за обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и “Акушерка”. Съгласно задание за реализиране на проект за създаване на филиал на Медицински университет Варна за обучение по посочените специалности са обследвани няколко сгради, съвместно с представители на университета. Като най-подходяща е избрана сградата на бившия Медицински колеж. Извършени са архитектурно заснемане и обследване. Изготвен е проект за преустройство, съгласно заданието".

През юни Общинският съвет даде съгласие да придобие безвъзмездно четири етажа от сградата на бившия Медицински колеж по ул. „Калиакра“ №54.  Към момента сградата е частна държавна собственост. С решението се предлага сградата от частна държавна собственост да бъде деактувана и прехвърлена безвъзмездно на Община Добрич с цел стартиране на строително-монтажни работи, съгласно заданието на Медицински университет Варна.

Депутатите от Добрич на среща в НАОА във връзка с разкриването на Медицински колеж

В тази връзка има изразено положително становище от областния управител  и е отправено писмено искане към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, посочват още от Общината.

От министъра на образованието обаче е дадено становище, че "на база данните съгласно приета Национална карта на висшето образование в Република България към настоящия момент откриването на филиал на Медицински университет Варна в  Добрич не отговаря на условията. Мотивът е, че регионът е от тип „Г“ и в него вече се провежда обучение по съответните специалности от регулираните професии /от същото висше училище в градовете Варна и Шумен/."

Въз основа на това просветното министерство счита, че няма основание имотът, който е частна държавна собственост, да бъде предоставен на Община Добрич за разкриване на филиал на Медицински университет Варна. Получено е и становище, че образуваната в МРРБ преписка не следва да бъде процедирана и същата се счита за приключила.

В отговора си Община Добрич уверява, че продължават разговорите за необходимостта от разкриване на филиал във връзка с острия и изключително изразен недостиг на медицински сестри и акушерки в лечебните заведения, както на територията на общината, така и на територията на цялата област.

c