Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

Четири проекта от Добрич ще бъдат финансирани в рамките на кампанията "Чиста околна среда" 2018

Четирите внесени проекта на Община Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“, ДГ №23 „Звездица“ и ДГ №10 „Слънчице“, са били одобрени и ще получават финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Проектите са с екологична насоченост и се финансират в рамките на Националната кампания на ПУДООС „Чиста околна среда“ за 2018 г. Средствата за конкурса са в размер до 3 500 000 лв. и се отпускат за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”, информираха от пресслужбата на Община Добрич. Проектът на Общината е на тема „Създаване на зона за отдих „Извора“, чиято главна цел е реновиране и доизграждане на съществуващо парково пространство, разположено на границата на два квартала с комплексно застрояване – ЖК „Дружба“ и ЖК „Югоизток“, 3 училища и църква. Зоната за отдих „Изворът“ предвижда да бъде изграден около съществуваща чешма с естествена изворна вода. От дълго време мястото се използва и от гражданите, посещаващи храм „Свети Климент Охридски“, учениците от съседните училища и жителите на граничещите с територията квартали. С реализацията на проекта Община Добрич очаква да бъде подобрен достъпа до „Извора“, като се обособят площадки за отдих с места за сядане, като се почисти заболялата растителност, отпадъците и се засади нова декоративна растителност.  Сред основните задачи, които си поставя Общината е и създаване на паркови алеи, оформяне на два къта за отдих с пейки, засаждане на декоративни храсти и дървета, поставяне на кошчета за отпадъци и др. Проектът има за цел и промяна на отношението на гражданите в посока „от отпадък към ресурс“, чрез разделно събиране и оползотворяване  на зелените отпадъци на място, при изграждане на настилките и пейките по маршрута. Финансирането, което Община Добрич ще получи от ПУДООС е в размер на 9118, 20 лв.
c