Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

Частно дружество от Каварна незаконно си присвои плаж край с. Топола

Докладна записка за установяване на фактически начин на трайно ползване и без законно основание на завземане на общински имот внася председателят на Общинския съвет в Каварна Йордан Стоянов. Това става ясно от графика за заседание на постоянните комисии.

Про Нюз Добрич потърси Йордан Стоянов за повече яснота по казуса. Става въпрос за поземлен имот в село Топола, който е общинска частна собственост и попада в урбанизирана територия, с предназначение „друг курортно-рекреационен обект“.

Оказва се, че информация да съществува морски плаж „Нос Иканталък" липсва както в данните на областна администрация Добрич, така и на Министерството на туризма. За периода 2015-2020 г. той не съществува в списъците за неохраняемите морски плажове или в заповед на Министъра на туризма.

Същият плаж обаче се рекламира като „собствен“ на официалната страница на хотелски комплекс „Royal Bау Resort 4*", който е построен точно до плаж „Нос Иканталък".

Йордан Стоянов - председател на Общински съвет Каварна

Ето какво коментира Йордан Стоянов пред Про Нюз Добрич:

  • Какво налага внасянето на такава докладна?
  • До необходимостта от докладната се стигна след редица проверки и проучвания от моя страна във връзка плаж с чадъри и шезлонги на територията на община Каварна без за него да се заплаща такса за наем или концесия.  Всъщност това се наложи след като по време на работата ми по приемането на актуализацията на бюджета на Община Каварна установих, че приходи от наем или концесия от един от плажовете на територията ни липсват и то не само за тази година, а данни за такива постъпления няма и за години назад.  Това провокира у мен интереса да проверя има ли данни плажът да е експлоатиран през последните няколко години или е обявен като неохраняем. Резултатът беше не само, че плажът не е обявен  за неохраняем, но, без да има законово основание, хотелски комплекс го използва и го рекламира като „Собствен пясъчен плаж с чадъри и шезлонги -  безплатен за гостите на хотела“. Понятието собствен плаж противоречи изцяло на Конституцията и законодателството в Република България, според които морските плажове са изключителна държавна собственост и гражданите имат свободен достъп до тях. Следващите  проучвания показаха, че за плажа има издадена специализирана карта още през 2015 г. и всъщност той е новообразуван морски плаж „Нос Иканталък“ и се намира в имот общинска частна собственост, което е основната причина Общински съвет да разглежда този въпрос.
  • Какво предлагате Вие да вземе като решение Общински съвет Каварна?
  • Предложението ми е за решение, с което Общински съвет да възложи на кмета да установи фактическия начин на трайно ползване и наличие на беззаконно завземане на общинския имот, в който се намира плажа, както и на съседен на него общински имот. 
  • До какво ще доведе това решение?
  • Целта ми е законодателството да бъде спазено и час по скоро да се завърши процедурата по обявяването на плажа за изключителна държавна собственост. Това ще даде възможност на Министерството на туризма да го предостави законно под наем или концесия и след заплащане на съответните такси плажа ще може да се  използва от спечелилия съответния конкурс, спазвайки изискванията за водно спасяване и свободна зона или ако не бъде отдаден,  плажа ще бъде обявен за неохраняем и по този начин ще се подсигури здравето и живота на туристите и ще се осигурят приходи за общинския и републиканския бюджет. 
  • Сезирани ли са други институции за казуса?
  • След направените проучвания и разкритата информация изпратих сигнал до Главния прокурор, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма. В отговор получих писма от МРРБ и МТ, в които се потвърждава информацията ми, че новообразуваният плаж е в общински имот, има съставена СпКР,  не е отдаван на концесия или под наем и не е обявяван за неохраняем, защото процедурата по обявяването му за изключителна държавна собственост не е приключила, въпреки че още през 2017 г. МТ е поискало от СГКК – Добрич промяната на КККР за имота.  Но незнайно защо от там няма никаква реакция и така плажът остава без нужния контрол. Тези писма са приложени в докладната ми.
  • За да илюстрира как се е появил плажът Йордан Стоянов е изготвил клип от публично достъпни сателитни снимки, които предостави на Про Нюз Добрич като първата медия, проявила интерес към казуса
https://youtu.be/pPZxE2wqgag

Според информацията на официалната страница на хотелиера „Royal Bау Resort 4" е част от верига хотели собственост на дружество „КОРНЕР" ООД, с адерс на управление гр.София, 1000, район Лозенец, ул. Вискяр Планина №15-17, Булстат: BG148121361, а материално отговорно лице е Валентин Николов, известен с прякора си Цуци. Кратка справка в търговския регистър показва, че това дружество и лицето Валентин Николов са собственици на редица фирми като КОРНЕР ООД, РОЯЛ БЕЙ ЕООД и много други, но това което привлича вниманието е, че тази група е наемател на морски плаж „Каварна l" и „КаварнаЗ" на, които бе установено изгребване и транспортиране на пясък с тежка техника, а сега е кандидат и за концесионер на същите плажни ивици.

Валентин Николов бе парламентарен сътрудник по въпросите на екологията на бившия депутат от ГЕРБ Живко Мартинов, който бе отстранен от парламента заради аферата "Суджукгейт".

c