Home Регионални Archive by category Добричка

Добричка

Добричка Образование Общество
Предложението на кмета Соня Георгиева за премахването на таксите в детските градини на територията на община Добричка влиза за обсъждане в постоянните комисии към Общинския съвет. За да се даде публичност на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията […]
Добричка Общество
3 168 лева ще е основната месечна работна заплата на кмета на Община Добричка Соня Георгиева. Решението бе взето от Общинския съвет на днешното редовно заседание. Гласувани бяха и месечните възнаграждения на кметовете на села, на председателя на ОбС и на общинските съветници. Несъгласие с размера на заплатата на кмета изрази общинският съветник от ДПС Пламен […]
Добричка Общество
Информационен семинар “Ден на кариерата” се проведе днес в Община Добричка. Инициативата бе в рамките на проект “Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ – генератор на социална възвръщаемост в община Добричка“, който се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  социален фонд на
Добричка Общество
Докладна записка относно определяне на броя на кметските наместници на територията на Община Добричка внася на заседанието на Общинския съвет днес кметът Соня Георгиева. Предложението е в общинската администрация да бъдат утвърдени 41 кметски наместници. Те са в следните населени места: Бдинци, Богдан, Владимирово, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Гешаново, Дебрене,
Добричка Общество
Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“ бе представен днес пред журналисти в Добрич. Той е по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България, 2014-2020. Водеща е Община Добричка, партньор е Инспекторатът за извънредни ситуации в окръг Кълъраш. Финансирането е в размер на 800 216, 17 евро, съобщи ръководителят на
Добричка Общество
Информационен семинар „Ден на кариерата” организира Община Добричка, съобщават от администрацията. Той се реализира по проект “Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ – генератор на социална възвръщаемост в община Добричка”. Проектът се осъществява по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  социален
Добричка Общество
Кметът на Община Добричка Соня Георгиева проведе днес първа опознавателна среща с изпълнителния директор на Многопрофилната болница за активно лечение д-р Светозар Байчев. Дискутирани бяха параметрите на взаимодействието между общинската администрация и лечебното заведене. Декларирано бе желание за оптимизиране на диалога. Много от живеещите в 68-те села на територията на
Добричка Общество
Ясен е първият заместник на новия кмет на Община Добричка Соня Георгиева. Това е инж. Румяна Иванова, тя ще бъде зам.-кмет „Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика”. Румяна Иванова е в общинската администрация от 12 години. От 2007 г. до 2012 г. е главен експерт „Еврофондове и управление на проекти“. От август 2012 […]
Добричка Общество
Председателски съвет към Общинския съвет на Община Добричка бе изграден днес на извънредно заседание на местния парламент. Предложението за създаването му бе на председателя на ОбС Дико Иванов. Председателският съвет ще се свиква периодично, като на него се обсъждат въпроси, свързани с работата на ОбС, неговите комисии и политически консултации по различни проблеми.
Добричка Образование Общество
Премахване на таксите за детски градини в община Добричка, които родителите и настойниците на посещаващите ги деца са длъжни да заплащат, предлага кметът Соня Георгиева. Това предвижда внесеният от нея в Общинския съвет проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на […]