Home Регионални Archive by category Добричка

Добричка

Добричка Общество Политика
На 27 септември 2020 година ще се произведат частични избори за кмет на кметство на село Житница, община Добричка. На този ден ще има частични избори за кмет общо в две общини и 19 кметства на населени места в страната, съобщават от ЦИК. Изборът е насрочен с указ на президента №104 от 1 юни. Припомняме, че […]
Добричка Общество
От 12 август, до края на работната седмица – 14. 08. 2020 г., три населени места в община Добричка ще са с дневно прекъснато водоподаване, съобщиха от добричкото “Водоснабдяване и канализация”. Дневното спиране на водата ще бъде за времето от 8. 30 часа до 17. 00 часа, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията […]
Водещи новини - дясно Добричка Общество Регионални - начална
Жители на добричкото село Дончево се събраха днес на протест пред сградата на ВиК Добрич. Те се оплакват, че проблемът с липсата на вода в селото е от години, но от началото на лятото се е задълбочил. В Дончево живеят над 1000 души, има много млади семейства с малки деца. „Ужасно е. Аз имам малко […]
Водещи новини - дясно Добричка Общество
Процедури за избор на изпълнител за доставка и монтаж на специализирано оборудване за помещенията на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Опанец и за Домашния социален патронаж ще проведе Община Добричка. Договорът за финансирането на проекта с обща стойност  45 556.96 лв. бе подписан от Община Добричка и […]
Добричка Образование
Детската градина в с. Ведрина ще продължи да се помещава в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Това реши на редовното си заседание днес Общинският съвет. От докладна записка, внесена от кмета на Община Добричка Соня Георгиева, стана ясно, че е подадено проектно предложение за реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Св. св. […]
Водещи новини - дясно Добричка Общество
Със съвместна декларация заради проблемите с водоснабдяването на населените места излязоха днес Община Добричка и Добричкият общински съвет /ОбС/ на днешното заседание на местния парламент. Тя е адресирана до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Комисията за енергийно и водно регулиране, Асоциацията по
Добричка Здраве Общество Регионални - начална
Жителите на село Черна търсят помощ и подкрепа от Община Добричка заради системни нарушения на водоподаването в селото. Те са направили подписка и са изпратили писмо в общината, в което казват, че от ВиК не срещат разбиране, а само оправдания и обещания. Хората пишат, че от края на април т.г. имат социален и хигиенен проблем […]
Добричка Общество
Поредното си заседание провежда днес Общинският съвет на община Добричка. Съветниците ще разгледат информация за извършените разходи и получени приходи от такса „Битови отпадъци“ по план-сметката за дейност „Чистота“ за шестмесечието на 2020 година. В друга точка от дневния ред на сесията ще се дискутира дейността на Добричкия общински съвет и неговите постоянни комисии от
Добричка Култура Общество Регионални - начална
Църковното настоятелство на храм „Света Троица“ в Карапелит се нуждае от съдействие, за да може да се изработи проект за ремонт на храма. С него ще се кандидатства за финансиране по подмярка 7.6. на Програмата за развитие на селските райони „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата“. […]
Добричка Общество
Заседание на Общинския съвет /ОбС/ на Община Добричка ще се проведе на 30 юли, съобщават от администрацията. Съветниците ще се запознаят с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 “Инвестиции в