Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Блоковете в област Добрич ще могат да кандидатстват за саниране по нови правила

Правилата обхващат годината на строителство, брой живущи и брой апартаменти. Сроковете за кандидатстване са до средата на февруари и края на март месец

В последния ден на месец септември Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане новите правила за кандидатстване по програмата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I" или т.нар. "саниране". Дейностите на ще се финансират по Механизма за възстановяване и устойчивост, който е с бюджет от 1.4 милиарда лева.

По програмата ще могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради в 256-те общини в България. Допълнително условие е те да са въведени в експлоатация преди 26 април 1999 г. Многофамилните жилищни сгради са сгради с минимум четири жилища и поне две собствености в зданието. 

Документите за кандидатствощите жилищни кооперации могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата.

Изисква се собствениците на сградата да изготвят обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите ѝ характеристики, архитектурно заснемане и да подготвят технически паспорт.

"Чрез изпълнението на мерките ще трябва да бъде постигнато поне 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление „В” или по-висок. За целта се предвижда възможността за финансиране на подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако са посочени в енергийното обследване, ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност," пише в прессъобщение Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Финансиране за вертикална планировка, подмяна на ВиК, подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти, на асансьори, обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти не е осигурено и няма да се изпълнява по програмата.

Сдруженията на собственици подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, няма да ползват  предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи по изискванията на новата програма.

Процедурата има два крайни срока за кандидатстване. Първият е до 23:59 часа на 15.02.2023 г. Вторият срок е до 23:59 часа на 31.03.2023 г.

Първият етап предвижда предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Общият размер на средствата за него е в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС.

Предвижда се минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда или блок-секция да е 100 000 лева, а максималният да не може да надхвърля 6 500 000 лева.

Община Генерал Тошево обяви разяснителна среща по програмата на 14 октомври от 17:30 часа в зала „Йордан Йовков“ на първия етаж на Общинска администрация. 

c