Неделя, 04 юни 2023

04.06.2023

Последвайте ни

Български и румънски огнеборци „гасиха” заедно пожар на Нос Чиракман

Български и румънски пожарникари участваха в съвместно учение за справяне в бедствена ситуация на територията на община Каварна. Полевото учение, наречено „Тракия 2022“, е по трансграничен проект и имаше за цел да тества подготовката на екипите, обучени в рамките на тренировките, проведени в Балчик  и Крайова. Като подцели участниците в полевото учение си бяха поставили: да се повиши готовността за реагиране на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и Генералния инспекторат за извънредни ситуации (ГИИС) в Румъния при ликвидиране на произшествия с необходимост от съвместни действия; да се повишат знанията, уменията и практическите навици на служителите за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации; да се тестват създадените процедури за съвместна намеса между Република България и Република Румъния; да се проиграе спазването на изискванията за безопасност и здраве при провеждане на учения.

От българска страна в полевото учение участваха ГДПБЗН, регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич и Варна, Областната дирекция на МВР в Добрич със сили от РУ- Kаварна; Държавно ловно стопанство – Балчик; Филиал за спешна медицинска помощ – Каварна. От Румънска страна се включиха Главният инспекторат по извънредни ситуации  и Инспекторатът за извънредни ситуации на окръг Констанца.

Учението се проведе по предварително начертан сценарий, включващ възникнал горски пожар и произтичащите от него няколко трудни ситуации, изискващи бърза и адекватна намеса на службите. Българските и румънски пожарникари се пребориха с огъня в района на местността „Чиракман“, спасиха застрашени от гъстия дим рибари, намиращи в лодка на брега под носа. Издирваха с водолазен екип двама души от малка лодка, изчезнали след инцидент в близост до брега, помогнаха на деца, блокирани от огъня в силозно стопанство. Огнеборците евакуираха туристи, спасиха сгради в близост до огнените езици.

Учението при пълен синхрон. Пожарникарите, както и всички участници, се поздравиха с добре свършената работа. А за жителите и гостите на Каварна, станали свидетели на професионализма на пожарните служби от двете страни на границата, ще остане чувството за сигурност, че има на кого да разчитат при бедствени ситуации.

c