Събота, 25 март 2023

25.03.2023

Последвайте ни

Акция за събиране на негодно ел. оборудване ще се организира в Ген. Тошево

Акция за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване има намерение да организира до края на годината Община Генерал Тошево. Тя ще се проведе съвместно от Общинска администрация и организациите по оползотворяване „Трансинс технорециклираща компания”АД и „Трансинс батери”” ООД. Ще бъдат събирани негодни печки, телевизори, компютри, монитори, хладилници, фризери, ютии, и редица други ел. уреди, луминесцентни лампи, както и негодни за употреба батерии и акумулатори.

 Желаещите да се включат могат да го заявят на телефон 05731/ 2020, вътрешен 45. Акцията ще бъде организирана след събиране на достатъчно заявления.

c