Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

Афиканска чума при домашни свине откриха в съседна на Добрич област

Първо огнище на африканска чума при домашни свине бе установено в с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Наличието на вируса е потвърдено от Националната референтна лаборатория. Сигналът за повишена заболеваемост в  животновъден обект  тип „заден двор“ e постъпил в БАБХ на 30.08.2018г. благодарение на разяснителната кампания за опасностите от вируса. В засегнатия животновъден обект са отглеждани общо 7 прасета за угояване. Незабавно взетите проби са изследвани и потвърдени положителни за наличие на вируса на АЧС от Националната референтна лаборатория. Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ се предприемат мерки за ликвидиране на огнището и ограничаване разпространението на заболяването. Също така се обявява 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна и с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна. Обява и десет /10/ км. наблюдавана зона около огнищата, в която влизат населените места от варненските общини Провадия, Аврен, Долни Чифлик, Дългопол. В тези населени места ще започне преброяване и актуализация на данните за домашните свине и животновъдните обекти в информационната система ВетИС, ежеседмични клинични прегледи за чума по домашните свине и други заразни болести във всички обекти с домашни свине. В област Варна се забранява търговията, придвижването и транспорта на домашни свине с изключение на тези, предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит. Забранява се организиране на пазари и изложби на свине и свободно пасищно отглеждане на Източнобалкански свине и кръстоски на Източнобалканската свиня. Тези породи незабавно трябва да бъдат затворени във фермите. собствениците на убитите животни ще получат обезщетение съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове. В област Добрич бе сформиран Областен координационен щаб във връзка с предприемане на мерки за недопускане и ограничаване на заболяването африканска чума по свинете. В негово заседание в края на юли участва и земеделският министър Румен Порожанов. Тогава той призова стопаните, които гледат прасета в дворовете си, които са в 10-километровата зона около индустриалните ферми да ги изколят. Препоръката бе и за 10-километровата зона около коридорите на транспортните средства от Дуранкулак и Кардам. Проби от две мъртви диви прасета бяха изпратени за изследвания, но те бяха отрицателни за болестта.
c