Петък, 29 септември 2023

29.09.2023

Последвайте ни

82% от учителите са за присъствено обучение, 85% - против онлайн камера в класната стая

Анкета сред учителското съсловие, свързана с отговор на въпроси относно началото на новата учебна 2020/2021 година, проведе Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

На въпрос: Какъв да бъде учебният процес от 15 септември?

  • - 82% от учителите са избрали редовен учебен процес
  • - 13% от тях са предпочели обучение в електронна среда - по приложения модел по време на извънредното положение
  • - 6% са съгласни на хибридно обучение - редовни часове и обучение в електронна среда след тях

Въпрос: Бихте ли се съгласили на хибриден формат, включващ редовен учебен процес и обучение в електронна среда?

  • - 55% са се обявили категорично против
  • - 36 % са споделили, че биха го направили, но ще им е много трудно

81% от учителите не приемат родителите да имат възможност да избират дистанционното обучение (при редовен учебен процес) за своите деца, макар и такава възможност да не е включена в ЗПУО. Според 15% от отговорилите, родителите трябва да избират, защото така е демократично. Избор за дистанционно обучение при наличие на основателни здравословни причини е заложен в проекта на новата законова рамка.

На въпрос: Смятате ли, че организирането на редовен учебен процес от 15 септември носи риск за здравето на учители и ученици?

  • - 67% от учителите смятат, че има известен риск
  • - 9% са на противоположното мнение и са убедени, че рискът е голям и няма да започнат работа
  • - 23% вярват, че училището е достатъчно сигурна среда

По повод на варианта в който да няма допълнителни плащания - с цел осигуряване финансово дейностите за превенция и интервенция от covid:

  • 19, 89% категорично не приемат тази хипотеза, а едва 9% приемат смисъла на предложената мярка и биха били съгласни да дарят допълнителните си плащания за тази цел.

Във връзка с някои родителски предложения - учителите да работят редовно, а след това да преподават втори път материала в електронна среда:

  • - 85% от учителите са готови да протестират със законови средства. Само 12 % от учителите са съгласни да работят над нормата, без заплащане, да осигурят електронно обучение на своите ученици.

58% от учителите са категорично против вариант - наличие на камера със звук в класната стая, за да могат учениците и родителите да ги виждат, обучавайки се в електронна среда в домашни условия, чрез виртуалната класна стая в учебния час - по време на редовния учебен процес. 41% са съгласни на този вариант.

Позицията на Синдикат „Образование“ за началото на учебната година е непроменена и е "за" организация на редовен учебен процес, с повишени мерки за сигурност.

От образователното министерство вече обявиха, че рамката от правила, която се изработва е на финалната права и всяко училище вече работи по аварийни планове, при заразен ученик или служител. Работи се за и превенция на конфликтните точки, при среща на повече ученици и персонал, заниманията по интереси и компилацията между образователни институции, във връзка с заложените учебни и проектни дейности.

снимка: Shutterstock

c