Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

81 сестри отпаднаха от иска, МБАЛ-Добрич съди само 53 служители заради стачката

Окръжният съд в Добрич даде ход на дело, образувано по искова молба, подадена от „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“АД, с която са предявени искове за установяване на незаконността на обявена на 13 октомври 2022г. ефективна стачка и провеждана предупредителна стачка против работници/служители в болницата.

Ищецът по делото – МБАЛ Добрич, предявява исковете въз основа на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, в качеството си на работодател. Ответници са служители в болницата, които са участвали в обявяването и провеждането на стачните действия. Исковата молба вече е насочена срещу 53 лица, след като ищецът оттегли първоначално предявените искови претенции по отношение на още 81 лица.

В исковата молба от болницата твърдят, че обявена безсрочна ефективна стачка и провеждана по график предупредителна стачка са незаконни. Твърди се, че няма колективен трудов спор по смисъла на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, че работодателят не е уведомен писмено за исканията на служителите и те не са провели преговори с работодателя преди началото на стачката. Твърди се също, че липсва решение за обявяване на стачка с обикновено мнозинство от служителите в дружеството.

Защитата на медицинските сестри оспорва иска, като посочва, че не са обявявани и провеждани  предупредителни и ефективни стачни действия, а служителите са осъществявали само протестни действия. Твърди, че е налице колективен трудов спор, започнал през месец юни т.г. и свеждащ се до неспазване от работодателя на утвърдена от министъра на здравеопазването методика за формиране на трудовите възнаграждения, както и че исканията на служителите са предявени писмено.

Работодателят трябва да докаже пред съда, че има индивидуални трудови договори с всеки от ответниците по делото, както и участието на всеки от тях при обявяването на стачка и продължителността на участието му в предупредителна стачка.

Медицинските сестри пък ще трябва да докажат, че в болницата е възникнал колективен трудов спор, че е спазено изискването за водене на непосредствени преговори и че решението за обявяване на стачка е взето с обикновено мнозинство.

Съдът отложи делото за събиране на поискани от страните доказателства. Следващото заседание е насрочено за 30 ноември, от 14.30 часа.

c