Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

8 октомври - Световен ден на мигриращите птици

Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, която от  2006 година се провежда всяка година. Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. Кампанията е инструмент за по-широка информираност за заплахите, пред които са изправени мигриращите птици, тяхното екологично значение и необходимостта от международно сътрудничество за опазването им.

Мигриращите птици и бозайници, изразходващи много енергия, пътувайки на дълги разстояния, за да преследват храна или да търсят място за гнездене, обикновено живеят малко и умират млади, съобщават учени.

В проучване, публикувано в „Nature Communications“, изследователи установяват, че мигриращите животни имат по-кратък живот от тези на своите домашни събратя. Но те компенсират, като имат повече потомство за по-кратко време.

Миграцията на птиците представлява извършване на редовни прелети от много видове птици, които се осъществяват в резултат на сезонни или периодични премествания на птиците дължащи се на настъпили промени в средата на обитание, наличността на хранителните ресурси или метеорологични промени. В някои случаи птичите прелети не могат да се категоризират като същинска миграция поради факта, че те са нередовни в резултат на номадство или се извършват само в една посока без птиците да се връщат. В огромна част от случаите миграцията на птиците е белязана от редуването на годишните сезони. Птиците, които не мигрират, а водят уседнал начин на живот се наричат резидентни. Около 1800 от 10 000-те вида птици в света извършват миграции на дълги разстояния.

c