Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

611 първокласници ще прекрачат за първи път прага на училищата в Добрич

За първи път в Добрич училищният звънец ще бие за 611 първокласници. Училищата са готови да посрещнат своите ученици с обновени сгради. Общинското предприятие „Комуналстрой“ е освежило пешеходните пътеки пред учебните заведения, информират от общинската администрация.

Община Добрич честити Новата учебна година на всички първокласници, ученици, учители и родители и пожелава здраве, дръзновение и успехи.  Кметът Йордан Йорданов ще открие учебната година в СУ „Любен Каравелов“ и ЧСУ „Леонардо да Винчи“.

Извършени ремонти, състояние на отоплителната инсталация и на спортните съоръжения в общинските училища 2022/2023 учебна година

 1. ОбУ „Йордан Йовков”

• Изградени са предпазни решетки на радиаторите във физкуртурния салон на училището;

• Отоплителната система е в добро функционално състояние;

• Спортната база е в добро функционално състояние.

 • ОУ „Н. Й. Вапцаров”

• Ремонтните дейности са извършени в срок;

• Отоплителната система е в отлично състояние;

• Физкултурният салон, спортната площадка и съоръженията са в добро състояние.

 • ОУ „Панайот Волов”

• В училището предстои ремонт на покрива на учебен и административен корпус по одобрен от МОН проект на стойност 73 750;

• Отоплителната инсталация е в изправност и в готовност за работа;

• Състоянието на спортната база, вкл. физкултурен салон, спортни площадки и съоръжения е добро.

 • ОУ „Стефан Караджа”

• Направено е освежаване на две класни стаи;

• Отоплителната система е изправна;

• Спортната база - физкултурни салони и спортни площадки са обезопасени и в добро състояние.

 • ОУ „Христо Ботев”

• Извършени са ремонти на фоайе и сутерен в сградата на училището;

• Отоплителната инсталация е в изправност;

• Спортната база и спортните съоръжения са в добро състояние.

 • ОУ „Хан Аспарух”

• Смяна на осветление и освежаване на 10 класни стаи. Ремонт на 1 класна стая и цялостно обзавеждане;

• Отоплителната инсталация е в добро състояние, в готовност за посрещане на отоплителния сезон;

• Спортната база е ремонтирана и в добро състояние.

 • ОУ „Христо Смирненски”

• Ремонтните дейности са извършени в срок;

• Отоплителната система е в процес на ремонтни дейности – кр.срок за приключване – 15.09.2022 г;

• Физкултурният салон е с недействащ I–и етаж – батут и действащ II–и етаж. Спортната площадка и съоръженията са в добро състояние.

 • СУ „Димитър Талев”

• Извършен е ремонт на 1 класна стая – шпакловане и боядисване с латекс. Проведени са текущи, рутинни ремонти, освежаване и обзавеждане на стаи и кабинети;

• В изправност са парокотелната, осветителната (в т.ч. и извън сградата) и ВиК инсталации, както и камерите за видеонаблюдение;

• Състоянието на спортната база се определя като много добро, с изключение на изкуствената трева на футболното игрище. В състояние на експлоатация са голям  и малък физкултурен салон, баскетболно, волейболно и футболно игрище, фитнес уреди на открито, детска площадка и класна стая на открито.

 • СУ „Любен Каравелов”

• Извършени са ремонти на 9 класни стаи;

• Отоплителната инсталация е в готовност за работа;

• Спортната база, вкл. физкултурни салони и спортни площадки подлежат на ремонт.

 1. СУ „Св. св. Кирил и Методий”

• Извършени са освежителни ремонтни дейности – шпакловане, измазване, боядисване и циклене на паркет;

• Отоплителната инсталация е в добро техническо състояние /въпреки нейната амортизация/ Отоплението на сградата е с локално парно с два газови котела на пропан-бутан;

• Училището разполага с два физкултурни салона и три открити спортни площадки, които са в добро състояние.

 1. СУ „Климент Охридски”

• Освежени са 6 класни стаи;

• Състояние на отоплителната система - подменени са всички стари радиаторни кранове и кранове на щрангове;

•  Училището разполага с физкултурен салон, открито баскетболно игрище, открита спортна площадка; предстои ремонт на още една спортна площадка/към момента нефункционираща/ по проект, спечелен от Община Добрич /Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища/

 1. СУ „Петко Рачов Славейков”

• Завършено преобразуване, преструктуриране, оборудване и обзавеждане на учебните помещения;

• Състояние на отоплителната система – създадена е необходимата организация за провеждане на нормален учебен процес. Училището е с отоплителна система – природен газ и допълнително обезпечено с горелка за алтернативно гориво при евентуална газова криза;

• Спортната база отговаря на изискванията с цел осигуряване на нормални учебни занятия.

 1. ЕГ „Гео Милев”

• В гимназията не са извършвани ремонтни дейности през летния период;

• Отоплителната система е в добро състояние и готовност за работа през зимния период;

• Физкултурния салон, спортните площадки и прилежащите към тях съоръжения са в добро състояние.

 1. ПМГ „Иван Вазов”

• Няма незавършени ремонти в сградата на гимназията към началото на учебната година;

• Отоплителната инсталация е в изправност;

• Физкултурните салони, спортни площадки и съоръжения са в изправност.

 1. ПГАС

• В момента се извършва ремонт на парокотелно и подмяна на водогреен котел – кр. срок – 01.10.2022 г. Освежава се 1 учебен кабинет – кр. срок – 14.09.2022 г;

• Състоянието на вътрешната отоплителна инсталация е добро. След подмяната на водогрейния котел предстои профилактика и проверка на изправността на инсталацията и котела от фирмата, извършваща поддръжка и сервизно обслужване;

• Физкултурният салон, спортните площадки и съоръжения са в добро състояние.

 1. ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов”

• В училището няма необходимост от ремонти на учебната сграда;

• Отоплителната инсталация е в готовност за новия отоплителен сезон;

• Физкултурният салон и спортните съоръжения са подготвени за новата учебна година.

17. Спортно училище „Г. Ст. Раковски”

•В училището не са извършвани ремонтни дейности;

• Отоплителната система е в добро състояние;

• Състоянието на спортната база е добро. В изправност са физкултурен салон, спортната площадка и спортните съоръжения.

c