Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

54 души от община Тервел ще ползват патронажна грижа до края на годината

Община Тервел ще кандидатства с проект във връзка с набирането на предложения от Министерството на труда и социалната политика по процедура "Патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания - Компонент 3” на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", съобщават от кметството. Предстои на заседание Общинският съвет да даде съгласието си за това.

Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет - материален и кадрови, за предоставянето им, посочват от Община Тервел. Дейностите по процедурата са насочени към възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, и хора, поставени под карантина от здравните власти, за които има социална необходимост от почасови услуги.

Съгласно обявените в указанията разчети, Община Тервел има възможността да кандидатства за целева група от 54 потребители на услугата за сумата от 88 290 лева при продължителност на дейностите по проекта до 31.12 2020 г.

По процедурата не се изисква съфинансиране от кандидата и безвъзмездната помощ възлиза на 100 процента. 

c