Събота, 25 март 2023

25.03.2023

Последвайте ни

50 нуждаещи се от община Каварна получават патронажна грижа по проект

Община Каварна в партньорство с общините Балчик и Шабла работи по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, който се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общият бюджет е 287 428, 64 лв.

Проектът предвижда 40 лица – с увреждания или възрастни хора над 65 години, които не могат да се обслужват сами, да получават мобилни интегрирани здравно-социални услуги.   

Заради отдалечеността на населените места, включени в проекта, е закупен автомобил, който е на стойност 18 868 лева. След края на проекта той ще остане като актив за общината.

Предоставянето на мобилните услуги започна от януари тази година. До момента са обхванати 50 нуждаещи се от град Каварна и селата Българево, Хаджи Димитър, Селце и Септемврийци.

Потребителите получават безплатно здравни и/или социални услуги до 2 часа на ден, предоставяни от 7 домашни санитари, медицински специалист и психолог.

В условията на пандемията ползвателите на интегрираните социални услуги получиха подкрепа и чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“. В проведената кампанията от 8 януари до 28 февруари се раздадоха по 25 кг индивидуални пакети с хранителни продукти на всеки ползвател на услугите по проекта с цел бъдат подпомогнати.

c